HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 040.

Dátum 1720
Szöveg

Conscriptio
Opersniak:
Jobbágyok névvel, nős testérek, fiak száma. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Szántóik nagysága holdakban. – Rétjeik nagysága kaszásokban. – Szőleik nagysága kapásokban. – Telkük nagysága. – Hegyek között fekszik, gyümölcsfákkal bőven beültetve. – Lakói görögkeletiek. – Határai. – Művelt szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Terméketlen, cserjéssel benőtt szántók, csak legelőnek használhatók, nagságuk holdakban; semmire nem használható szántók holdakban. – Erdő nincsen, csak cserjések. – Malom. – Aestimatióban királynak, földesúrnak eső census, robotváltság, malomjövedelem, ezek kamata tőkésítve.
Baniczevacz:
Távol fekszik az úttól, hegyek között, újonnan ültetett gyümölcsfákkal. – Lakói katolikusok. – Szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága holdakban. – Csak juhlegelőnek használható, valamint semmit nem érő szántók holdakban. – Erdő tüzifára és makkoltatásra, nagysága holdakban. – Malom.
Szirke:
Hegyek közt fekszik, gyümölcsfákkal beültetve. – Lakói részben katolikusok, részben görögkeletiek. – Művelt, juhlegelőnek használható, és semmit nem érő szántók holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Malom.
Golubercze:
Hegyek közt fekszik, gyümölcsfákkal jól beültetve. – Lakói görögkeletiek. – Művelt, csak legelőnek használható és rossz szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Három malom.
Potverszke:
Hegyek közt fekszik, gyümölcsfákkal jól beültetve gesztenyésekben bővelkedik. – Lakói katolikusok. – Régóta kőből épült torony áll a falu közepén, kis vár romjaival, kié volt, senki sem emlékszik rá. – Művelt, cserjéssel benőtt, és semmire sem való szántók nagysága holdakban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban, erősen ki van vágva. – Öt malom.
Opatovczy:
Hegyek közt fekszik, gyümölcsfákkal bőven beültetve. – Lakosság katolikus. – Művelt, cserjéssel benőtt, és semmire való szántók, nagyságuk holdakban. – Rétek nagysága kaszásokban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Két malom.
Bacsindol:
Hegyek közt fekszik, gyümölcsfákkal jól beültetve. – Lakói katolikusok. – A hegy csúcsán jó állapotban lévő kőfal, nagysága, déli oldalán torony, kapuval, megközelítése nehéz, nagy költséggel lenne reparálható, kié volt, senki sem tudja a lakosok közül. – Művelt, és cserjéssel benőtt szántók holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Erdők makkoltatásra és tüzifára, nagyságuk holdakban. – Három malom.
Dresznik:
Hegyek közt fekszik, gyümölcsfákkal jól beültetve. – Lakói katolikusok. – Művelt és rossz szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Malom.
Dubosschacz:
Hegyek közt fekszik, gyümölcsfákkal jól beültetve. – Lakossága katolikus. – Művelt és cserjés szántók, nagyságuk holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban.
Tisszovacz:
Hegyek közt fekszik, gyümölcsfákkal jól beültetve. – Lakói katolikusok. – Művelt és cserjével benőtt szántók, nagyságuk holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, holdakban.
Osztrovech:
Hegyek közt fekszik, gyümölcsfákkal jól beültetve. – Lakói katolikusok. – Művelt és cserjével benőtt szántók holdakban. – Kaszálók nagysága kaszásokban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban.
Végén extractus
Végösszegből levonva a provizor és a falvak tisztjeinek fizetését, marad 5% hozammal: 23890 ft. Megjegyzi, hogy az összeírásból és becslésből kitűnik, hogy a katonai és földesúri igazgatás összhangban állnak. Elhagyott telkek, puszta praediumok nincsenek a kerületben. – Erdőkből bőven kerül ki deszka és hordónak való, itt-ott eladásra is, minden falu a királyi úton kívül esik, mégis könnyen szállíthatnak Gradinara és Pozsegára, és árulhatnak, szükségleteiket beszerezhetik. – Kocsmát és mészárszéket a falvakban nem lehet állítani, minden lakosnak saját bora van, marhát ritkán esznek, ha mégis rászorulnak, Czeriken, mely legközelebb van, állandóan kapnak. – A falvak határai, malmai, szántói annyira szomszédosak egymással, hogy másképp megállapítani nem is lehetett, mint kölcsönös kijelentéssel.
(Pozsega m.): Opersniak – Baniczevacz – Szirke – Golubercze – Petverszke – Opatovczy – Bacsindol – Dresznik – Kunievacz – Dobosschacz – Tisszavacz – Osztrovnik

Tartalomgazda