HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 039.

Dátum 1702
Szöveg

Conscriptio
Gergyevicza:
Jobbágyok névvel. – Telkük nagysága. – Nős testvérek, fiak száma. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, üszők, borjak, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Búzával, árpával, zabbal, kölessel, hajdinával, kukoricával elvetett holdjaik. – Rétjeik nagysága holdakban. – Holdjaik összegezése (sok a vetetlen). – Mindig falu volt, Csaklóvacztól való távolsága. Török alatt görögkeleti rácok lakták, most is. – Területe egészen hegyes, kiterjedése; szomszédos helységei. – Egy malom. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – A holdakat átszámítja telkekre, lakottakra és pusztákra. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Török földesúr neve, közösen fizettek neki, takarmányt adtak, azonkívül semmit. Török császárnak sem fizettek, de katonai szolgálatra kötelezve voltak. A császárnak török alatt nem fizettek, tavaly katonai portio és robot helyett fizettek.
Koturich:
Mindig falu volt, török alatt rácok lakták, most is. – Földje teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők csak tüzifára, nagyságuk holdakban. – Töröknek, majd a császárnak úgy adóztak mint a fenti falu.
Popovczy:
Mindig falu volt, török alatt görögkeleti rácok lakták, most is. – Földje teljesen hegyes, termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Művelt és műveletlen szőlők nagysága kapásokban. – Egy kis malom.
Budich:
Mindig falu volt, török alatt görögkeleti rácok lakták. – Területe teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Vannak még hegyes helyek, szőlők ültetésére igen alkalmasak, de mivel szántják őket, a szántók közé vették fel. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban.
Tiszovecz:
Mindig falu volt, török alatt görögkeleti rácok lakták. – Területe teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Más hegyes területek is szőlők telepítésére alkalmasak lennének, de a hideg időjárás miatt nem érik meg, a lakosok vallomása szerint szántják. – Kis malom.
Perglomelye:
Mindig falu volt, török alatt görögkeleti rácok lakták. – Területe teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom.
Czikole:
Mindig falu volt, török alatt görögkeleti rácok lakták. – Területe teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom. – Új szőlő telepítésére alkalmas helyek lennének, de szántják őket.
Rogilye:
Mindig falu volt, török alatt görögkeleti rácok lakták. – Területe teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők ültetésére alkalmas helyek lennének, de szántják őket. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban.
Krichke:
Mindig falu volt, török alatt görögkeleti rácok lakták. – Területe teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Művelt szőlők nincsenek, de ültetésre alkalmas helyek igen, szántják őket. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban.
Jakovczy:
Mindig falu volt, török alatt görögkeletiek lakták. – Területe teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Malom. – Erdők tüzifára.
Sumetlicza:
Teljesen szétszóródott, lakói átmentek a puszta Obrez faluba, ott szerepelnek az összeírásban a pakarczei uradalomban.
Csaklovecz:
Vár. – Török alatt törökök lakták, most görögkeleti rácok. – Területe teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban.
Ozegovczy:
Mindig falu volt. Török alatt görögkeleti rácok lakták. – Területének nagyobb része hegyes, kisebb része síkságon fekszik. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom.
Branesczy:
Mindig falu volt, török alatt görögkeleti rácok lakták. – Területe hegyes, egész kis része fekszik síkságon. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom.
Granovlanyi:
Mindig falu volt, török alatt görögkeleti rácok lakták. – Területe teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők művelésére alkalmas helyek lennének, de szántják őket. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Két kis malom.
Dragovich:
Mindig falu volt, török alatt görögkeleti rácok lakták. – Területe teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nincsenek, de lenne hely telepítésre. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Kis malom.
Lipovacz:
Mindig falu volt, török alatt görögkeleti rácok lakták. – Területe teljesen hegyes. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nincsenek, de lennének telepítésre alkalmas helyek, szántják őket.
Brusznik:
Mindig falu volt. Török alatt görögkeleti rácok lakták. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlő 1 kapásnyi, lenne a síkságon más hely is, de itt-ott szántják. – Erdő tüzifára, nagysága holdakban. – Saját török földesura nem volt, a czerneki parancsnoknak fizettek házanként, azonkívül takarmányt adtak.
Az uradalom területén két roppant nagy hegy van, tele makkos erdőkkel, nagyságuk holdakban. Hegyekről lefolyó patakja minden falunak van, pisztrángokkal és kisebb halakkal. A vár nagy hegyen fekszik, teljesem romos.
Csaklovaczi uradalom.
(Pozsega m.): Gergyavicza – Koturich – Popovczy – Budich – Tiszovacz – Pergomelye – Czikate – Pogilye – Krichke – Jakovczy – Csaklovacz – Ozegorczy – Branesczy – Grahorlanyi – Dragovicz – Pipovacz – Brisznik

Tartalomgazda