HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 020.

Dátum 18. század
Szöveg

Aestimatio
Novoszelo:
Jobbágyok, telkek, utánuk fizetett census. Telkenként heti 1 napot robotolnak, napok száma, értéke. – Makkos erdők, nagyságuk holdakban, értékük. – Földesúr által állítandó kocsmák után várható összeg. – Kilenced helyett telkenként fizetnek, összege. Végén összegezi 6, 5 és 4% hozammal.
Zavercisie:
Jobbágyoknak telkeiken kívül is vannak szántóik, ezek censusa. – Kis malom, censusa. – Erdők vegyesen tüzifára és makkoltatásra, jövedelmük.
Murkovczy:
Kis malom, censusa.
Bresztovacz:
Lakott telkeken kívül két és 3/4 puszta telek is, censust fizetnek utána. – Malom, censusa. – Makkos erdő, nagysága holdakban, jövedelme. – Tized helyett fizetnek telkenként.
Dolacz:
Kilenced helyett fizetnek, összege. – Makkos erdők tüzifára is, jövedelmük.
Daranovczy:
Makkos erdők, nagyságuk holdakban, jövedelmük. – Malom, censusa.
Zakorenye:
Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban, jövedelmük. – Malom, censusa.
Guchani:
Erdők makkoltatásra és tüzifára, nagyságuk holdakban, jövedelmük. – Két malom, censusuk, egyik kicsi.
Ivandoll:
Makkos erdők, nagyságuk holdakban, censusuk. – Két kis malom, censusuk.
Oblakovacz:
Kisebb malom, censusa. – Erdők makkoltatásra, nagyságuk holdakban, jövedelmük.
Goloberczy:
Kisebb malom, censusa.
Schitnyak:
Két malom, censusuk.
Lippa:
Elhagyott telkekért nemcsak censust, hanem robotváltságot is fizetnek, értéke. – Három kisebb malom, censusuk.
Kunovczy:
Malom, censusa.
Ugarczy:
Malom, censusa.
Zversigache:
Malom, censusa.
Perenczy:
Malom, censusa. – Elhagyott telkek nincsenek.
Beresztovacztól délre elterülő falvak felett hegy húzódik kelet-nyugati irányban, makkos erdőkkel, épületfára is, nagyságuk holdakban, jövedelmük.
Végén extractus. Végösszeg 5%: 29199 ft. 82 den.
Bresztovaczi uradalom.
(Verőce-Pozsega m.): Novoszelo – Zancisie – Murkovczy – Bresztovacz – Dolacz – Daronovczy – Zakorenye – Guchani – Ivandol – Oblakovacz – Goloberczy – Schitnyak – Lippa – Kunovczy – Ugarczy – Zvetsigache – Perenczy

Tartalomgazda