HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 019.

Dátum 1750
Szöveg

Conscriptio
Mihalevzi:
Jobbágyok névvel, nős és nőtlen testvérek, fiak száma. – Özvegyek feltüntetve. – Telkük nagysága: semmi. – Szántóik nagysága holdakban, kaszálóik nagysága kaszásokban. – Állataik: igás ökrök, tehenek, üszők, lovak, méhek, juhok, kecskék, disznók. – Censusuk egyenként: semmi.
Stikniak:
Egy kanalas malom, parasztok által évente fizetett census.
Golloverzi:
Három kanalas malom, utánuk fizetett census.
Kunovze:
Kanalas malom, censusa.
Lippa:
2 kanalas malom, censusuk. – Jobbágyoknak szőlőik is vannak, nagyságuk kapásokban.
Ugarze:
Kanalas malom, censusa.
Suersigabsie:
Kanalas malom, censusa.
Neomihalovse:
Lakói újonnan települt svábok, megállapodás szerint fizetett összeg.
Ivandoll:
A falunak egy kanalas malma van, censusa.
Sakotonia:
Kanalas malom, censusa.
Daranovcze:
Kanalas malom, censusa.
Dolaz:
Kanalas malom, censusa.
Markova:
Kanalas malom, censusa.
Zeczovacz:
Kanalas malom, censusa.
Novosello:
Kanalas malom, censusa.
Vusnovi:
Kanalas malom, censusa.
Gucsanj:
Két kanalas malom, censusuk.
Vuchiach:
Öt kanalas malom, censusuk.
Brestovacz:
Két kanalas malom, censusuk.
Végén summarium. Mellékletben alkalmazottak, provizor, ispán, urasági hajdúk, huszárok fizetése. Uradalmi malom leltára, értéke.
Mihalovzi:
Földesúri ház ács, lakatos, asztalos, üveges, kőműves munkák szerinti értéke. A földesúr egykor Trenck, jelenleg fiscusi javak, értéke. – A kastélyt az idősebb Trenck báró építtette, értékelése egyes mesteremberek szerint. – Földesúri malom 4 kőre, Trenck Ferenc építtette, értéke. – Három istálló egy szekérszínnel, fából, sövényből, értéke. – Földesúri magtár fából, sövénnyel kerített, értéke. Zaversien egy kádárműhely ("conservatorium cadorum"), értéke. – Uradalmi szántók Mihalovzen, Zaversien és Aleginczen, nagyságuk holdakban. – Földesúri szőlők, nagyságuk kapásokban. Aleginsin földesúri szilvások. Mindezeket jobbágyokkal műveltetik meg, szükséges napok száma, értéke. – Uradalmi jövedelmek: telkek censusa, értéke; szántók búza, zab, kukorica jövedelme, értéke; uradalmi rétek szénahozama, értéke; földesúri szőlők jövedelme, értéke; szilvások jövedelme urnákban, értéke. – Falvakban kimért bor, pálinka jövedelme. – Görög kereskedő neve, censusa. –Földesúri malom jövedelme. Paraszti kanalas malmok censusa. – Földesúri erdők épület és tüzifára, jövedelmük. – Makkoltatás jövedelme. – Büntetésekből jövedelem. Végösszeg 5%: 35985 ft. 40 den.
Királyi fiskális birtok.
(Verőce-Pozsega m.): Mihalevzi – Stikniak – Golloverzi – Turnics – Kunovze – Lippa – Ugarze – Perenze – Suersigabsie – Neo-Mihalovze – Allginze – Oblakovacz – Ivandoll – Sakotonia – Daranovze – Dolaz – Morkovaz – Zeczovacz – Novo Sello – Schnegovicz – Vusnovi – Gucsanj – Vuhias – Braestovacz

Tartalomgazda