HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 018.

Dátum 1724. október 1.
Szöveg

Revisio et conscriptio
A telkek számában beállott változást tünteti fel, az utolsó öszeírástól 1724-ig. Utaló cédula, hogy UC 137 : 27 alatt keresendő.
Gr. Serényi Antal birtokai. Braestovaczi uradalom.
(Verőce-Pozsega m.): Alaginzy – Turnich – Mihalevczy – Golloberzy – Svitniak – Kumovczy – Mezurek – Perenzy – Ugarzy – Lipa – Novoszelzy – Zaversia – Nurkovczy – Braestovacz – Dolacz – Sakorenia – Daranowczy – Kuczannzy – Busnovy – Ivandoll – Oblakovaz – Wutschiak – Czeczovacz – Schniegovicz

Tartalomgazda