HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 017.

Dátum 1721
Szöveg

Conscriptio
Turnich:
Jobbágyok névvel, köztük egy fazekas, testvérek, nős fiak száma. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, üszők, bárányok, kecskék, disznók, méhek. – Szántóik holdakban. – Rétjeik kaszásokban. – Szőlőik nagysága kapásokban. – Telkük nagysága. – Minden falunál csak ezeket az adatokat közli, ahol van, feltünteti az egyes jobbágyok kanalas malmait. Végén summarium.
Gr. Serényi Antal birtokai. Braestovaczi uradalom.
(Verőce-Pozsega m.): Alaginzy – Turnich – Mihalevczy – Golloberzy – Svitniak – Kumovczy – Mezurek – Perenzy – Ugarzy – Lipa – Novoszelzy – Zaversia – Nurkovczy – Braestovacz – Dolacz – Sakorenia – Daranowczy – Kuczannzy – Busnovy – Ivandoll – Oblakovaz – Wutschiak – Czeczovacz – Schniegovicz

Tartalomgazda