HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 047 / c.

Dátum 1770. december 19.
Jelleg

Egykorú kamarai másolat.

Szöveg

Aestimatio
Tarczal mezőváros előljárósága által kiadott becsülevél a magvaszakadtan elhalt Mladcsovits Horváth István nemes (azonos az UC 126 : 47 (a) és (b) Horváth Istvánjával) számosállatainak értékéről. Kelt a mezővárosban, a fenti napon.
Tarczal oppidum:
Az oppidum név szerint is felsorolt elöljárói bevezetőben tanúsítják, hogy becsülevelüket abból az alkalomból adják ki, hogy kamarai, illetve fiskusi megbízottak a magvaszakadtan elhalt nemes vagyonát lefoglalják a királyi fiskus javára. Azt nem említik azonban, hogy jóllehet az elhunyt rezidenciája Gáva possessióban volt, miért aestimálják ők az állatokat, s azt sem, hogy az állatok tulajdonképpen hol vannak. Viszont - különösen az állatok egykorú magyar nevei miatt - mezőgazdaság-történeti szempontból igen fontos és érdekes a forrás. Érdemi része így hangzik: "Egy Ocska Vassas Szekeret, Hám és Kerse (!=kise-) fákkal együtt ad tractos florenos (=vonásforint) 18. – Egy kisded szürke lovat Fl 14. Massik piros pej lovat Fl 14. Nagyobb szerü vén piros pej pokos lovat Fl 10. Fekete szörü kisded csődör lovat Fl 14. Egy vén nagy Fako lovat Fl 12. Egy Öregh Szöke Tehenet Fl 14. Kik (=kék!) Kukora Tehenet Fl 12. Egy rőt Üsző Tehenet Fl 13. Horgas Szöke Tehenet Fl 10. Kik Üszöcskét fl. 08. Fekete Üszöt Fl 08. Egy Komor bika borjút meg döglöt Fl 05 (A "komor" itt nyilván a "kormos"-nak nyelvjárási változata.) Fekete üszőt fl. 05. Kis Ökör Borjut Rakamozon meg döglöt Fl 03. Nagyobb Ökör borjut Fl 04. – Ezen kivül négy ocska kancza Hamot ocska Istrangokkal, Egy Köttö szijal, fél kengyellel, egy darabka pokroczal, far matringal, Ocska Gyeplövel, három ocska kantáral, harom kender köttő fékkel és két ocska kender nyakloval, iga huzo Lovaknak hozza tartozando Szerszamoknak, nem külömben Tehén és Tino bino (igy!) Szarvas marháknak ahhoz értő személyekkel, Becseit hogy e szerint végbe vittük légyen, egyenes jó Lelkünk ismerete szerint attestállyuk…"
Majd a szokásos záradék a becsülevél hitelességéről, és a dátum.
Néhai Horváth István haszonállatai.
(Zemplén m.): Tarczal oppidum

Tartalomgazda