HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 030.

Dátum 1734. január 20.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Specificatio
Thurzó György kamarai számvevőségi jegyző által, a kamarai tanács utasítására készült jegyzék néhai Kohányi István kanonoknak Sáros megye különböző településein hátrahagyott, s a királyi fiskusra szállt vagyonáról. Kelt Kassán, a fenti napon.
Kaproncza:
Fél jobbágysessio, melyen ez idő szerint egy obsitos katona lakik; az elhunyt kanonok ugyan megengedte ennek a katonának, hogy ott lakjék, de a sessio tartozékait nem engedte át neki megmunkálásra. Az obsitos azt tervezte, hogy az idén szabályos szerződéssel árendába veszi ki a félsessiót minden tartozékával együtt. – Egyébként: "…hujus Possessionis Territorium dividitur in tres Calcaturas…" – Ezután az összeíró megadja a fenti félsessio tartozék-szántóföldjeit (köblösben) és rétjét (hozamát: kocsi szénában). Ha erre a féltelekre jobbágy ülne, akkor "duabus diebus per Septimanam Bobus laborare teneretur." – Thurzó az összeírás mellett, kamarai megbízás alapján a konfiskálást is köteles volt végrehajtani. Midőn e félsessiót a fiskus javára konfiskálni akarta, a helybeli plébános a konfiskálás ellen ellentmondást jelentett be.
Orsócz:
Deserta negyed- és nyolcadsessiók; egy kuriális telek ("locus curialis"). – Egyébként: "hujus Possessionis Territorium est sterilissimum". (A konfiskálás ellen itt ketten is ellentmondást jelentenek be.)
Kohány:
Nyolcad- és negyedtelken, valamint egy curialis sessión ülő jobbágyok. – Egy curia nobilitaris. (Mivel ez a kanonoknak atyai öröksége volt, az elhalt testvérei tiltakoztak, és ellentmondást jelentettek be a helyszínen a konfiskálás ellen.) – A konfiskáló talált itt búzát és zabot is keresztekben, ezek konfiskálása ellen azonban a kapronczai plébános jelentett be tiltakozást és ellentmondást, azzal az indokkal, hogy e gabonát az elhalt kanonok a kohányi, épülő templomra hagyományozta, melyhez 60 öl építőkövet már oda is szállítottak a helyszínre.
Trocsány:
Subditusok névjegyzéke (nevükön kívül semmi egyéb adatot nem közöl róluk a konfiskáló). – Továbbá: "Ibidem Curia Nobilitaris, in qua satis commodum aedificium extructum habetur." – Az elhalt possessor ebben a faluban az alábbi állatállományt hagyta hátra: "Vaccae mulgibiles No 17, Taurus unus; apud Rusticos Boves No 10.", de van itt keresztekben álló őszi kenyérgabonája és zabja, valamint tavalyi kaszálású szénája is.
Tót-Raszlavicza:
Van itt egy locus curialis, melyen azonban ez idő szerint egy trocsányi jobbágy ül. – A két utóbbi faluval kapcsolatban sem ment simán a konfiskálási, illetve okkupációs eljárás; ugyanis előállt az elhalt sógornője, fivérének felesége, s nem akarta sem az egyik, sem a másik faluba beengedni a kamarai megbízottat, mondván, hogy az elhalt még életében egybehívta a falvak népét, s unokaöccsét, a most tiltakozó úrasszony fiát a parasztok előtt megáldva, reá hagyományozta a fenti két falut, sőt: nyilvánosan birtokba is adta azokat a fiúnak. De a fent felsorolt termények és állatok tekintetében is, részben a lófalvai, részben a kapronczai plébánosok, nyilván azzal, hogy azokat egyházi célokra hagyományozta az elhalt kanonok, ünnepélyes ellentmondást jelentettek be a helyszínen.
Magyar-Raszlavicza:
Ebben a faluban Raszlaviczy Zsigmond letétként őrizetében és használatában tart egy, az elhalt kanonok tulajdonát képezett szőlőt; midőn a kamarai megbízott a szőlőt a fiskus javára le akarta foglalni, Raszlaviczy felesége ezt nem engedte meg, férje távollétében. – A kamarai megbízott az összes ellentmondóknak, valamint az elutasító magatartást tanúsító Raszlaviczy-családnak 1734. február 12-ét tűzte ki határnapként, hogy addigra törvényes formában indokolják meg eljárásukat, illetve magatartásukat.
Konfiskált Sáros megyei javak.
(Sáros m.): Kopriwnicza alias Kaproncza – Olsavecz seu Orsocz – Kohány – Trocsany – Thoth Raszlavicza – Magyar Raszlavicza

Tartalomgazda