HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 029.

Dátum 1731. június 14.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Becsülevél
A Borsod megyei Aszaló mezőváros magisztrátusa által, a kamara felkérésére az Abaúj megyei Szikszó mezőváros határában levő szőlőhegybeli fiskális szőlőkben elvégzett becslésről készült, Aszaló mezőváros magisztrátusa által hitelesen, a mezőváros pecsétje alatt kiadott becsülevél. Kelt Szikszón, a fenti napon.
Szikszó:
Az Aszaló oppidumbeli magisztrátus e célra kiküldött tagjai végigjárják becslés céljából a 8 darab kijelölt fiskális szőlőt, s az egyes darab szőlőknek csak szomszédait adják meg meghatározásképpen, de sem a szőlő nagyságáról, sem hozamáról nem adnak adatot, ellenben: darabonként egy összegben megadják forintban a szőlők becsértékét. – Végül, a szokásos záradék után Aszaló oppidum pecsétjével lepecsételik a becsülevelet, s azt saját kezüleg aláírja az aszalói bíró és jegyző.
Szikszó-i fiskális szőlők.
(Abaúj m.): Szikszó

Tartalomgazda