HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 018.

Dátum 1720. október 15.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Becsülevél
Tarczal oppidum magisztrátusa által, a szepesi kamarai adminisztráció felhívására végrehajtott becslés és a becslés eredményét magában foglaló becsülevél a Tarczal oppidumbeli Szuhai-féle ház szomszédságában levő néhány fundusról. Kelt az oppidumban, a fenti napon.
Tarczal oppidum:
A tanácsbeliek, a kamarai adminisztráció mandatumában foglaltaknak megfelelően, kimennek a helyszínre, s támpontul véve a Szuhai-házat: "Praeprimis certum desertum fundum Domui Szuhaianae ab oriente adhaerentem, ad quem successores Stephani condam Ványai successionem tenerent, aestimavimus ad Hungaricales florenos Quinquaginta." – Innen a Gregur-fundushoz mennek, s épületek nélkül 15 forintra becsülik a fundust, az épületeket pedig 250 forintra. – Ez utóbbi szomszédságában levő másik fundust is az épületektől különválasztra becsülik, s becsértékét 25 forintban állapítják meg. De ezen a funduson két lakóház is van, két külön tulajdonos nevén. Ezek egyikét 100, másikát 150 forintra becsülik. – Végül: "Reparationem vero Domus Mosdossianae ad Trecentos florenos Hungaricales aestimavimus."
Tarczal-i beltelki ingatlanok.
(Zemplén m.): Tarczal oppidum

Tartalomgazda