HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 012.

Dátum 1704. április 1.
Jelleg

Hiteles másolat.

Szöveg

Becsülevél:
Szikszó oppidum elöljárósága által kiadott becsülevél. – Az eredeti kelt Szikszón, a fenti napon. Ez az irat az eredetiről készült hiteles másolat, melyet Abaúj vármegye két officialisa hitelesített és adott ki Szikszón, 1731. június 14-én.
Szikszó:
A becsülevél tanúsága szerint, megjelent a városi magisztrátus előtt az ugyanottani lakos Szalkai Márton, s kérte, hogy a magisztrátus hivatalosan becsülje meg a mezőváros határában levő Felhábor nevű szőlőhegybeli "pallag Szőlejét". – Erre a magisztrátus: "…egész Tanácsostul ki menvén, az meg nevezett Parlag Szőlőt egész allyátul fogvan felig minden részeiben, Mesgyéjén és közepin meg járván és szemlélvén, jó lelki isméret szerint itiltük és becsültük három magyar forintokra."
(Abaúj m.): Szikszo oppidum

Tartalomgazda