HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 002.

Dátum 1610
Szöveg

Urbarium sive intentarium
Szendrő:
Kúria, berendezése, felszerelési helyiségenként – Bútorok – Edények, tálak, poharak – Keszkenők , fonalak, vásznak – Ágynemű, dunyhák, derékaljak, párnahajak – Szerszámok, pléhek – Kenyérszakasztó fa medencék – Padláson szalonna, jók és rosszak, ideiek és tavalyiak. – Sütőház, felszerelése – Udvaron kása kölyű – Kút – Méhköpűk, teli és üresek – Vasas szekér minden szerszámával – Kasos vasas kocsi – Tengelyek, dézsák, sajtárok – Kamrában ecetes átalagok, brinza, lencse, sütő teknő. – Egyik helyiségben száraz lencse, borsó, kopja, serpenyő. – Korcsolya, hordóban komló, üres hordók, faragott abroncs, átalag. – Kocsis ló, szekeres ló, paripa istállók – Abajdóc és más búza, árpa, tenkely, kendermag, zab köblök. – Pincékben allódiális és dézsma bor – Allódiális tyúkok, kakas – Elvetett vetés köblökben
Szilicze:
Jobbágyok névvel, ökreik – Telkük nagysága – Szent Mihály adót fizetnek; zsellérek nem, mert ezek földjeit földesúr részére szántják, de csak tavaszi alá, ha pedig a zsellér vagy más veti, kilencedet ad utána. – Jobbágyok is minden vetés után kilencedet adnak. – Jobbágyok tartoznak a zsellértelkeket megszántani, aratni és csépelni földesúr számára; kupai földön is tartoznak szántással, de aratással nem. – Kaszálással parancs szerint tartoznak – Borárulással tiszt parancsa szerint tartoznak
Perkopa:
Puszta telkek műveléséért tized, saját telkük után kilenced jár. – Karácsonyi ajándékkal tartoznak, egy tyúkkal
Felsőtelekes:
Adóval eddig nem tartoztak – Szántással Szendrőhöz tartoznak, azonkívül igás szolgálattal is. – Ha vidéki vet határába, kilenceddel tartozik – Földesúri rét – Tavalyi szénakazal – Vám, harmadának fele földesúré, jövedelem sóban, „fazék föld”-ben, pénzben. – Dézsma búza keresztekben – Juhok, bárányok, kosok száma, dögben elhullottak bőre. – Ménes lovak száma, kora
Szalonna:
Földesúri rétek – Földesúri szőlő – Malom 3 kőre, felének fele földesúré
Kupa:
Két asztag abajdóc búza – Két szőlő jobbágyok művelték – Széna és szalmakazlak
Gadna:
Két szőlő, egyik parlag, másikra egy jobbágy ügyel, művelteti földesúr pénzén. – Ha az erdőben makk terem, disznókból tizedet adnak
Borsod:
Rét, osztatlan a többi földesurakkal.
Szend:
Allódium ház, leírása, berendezése. – Pincében négy hordó káposzta, köpülő – Vasas szekerek, ekék, tengely, vas borona. – Állatok: méhek, ludak, tyúkok, kakasok, kappanok, borjak, malacok, disznók, ökrök, tulkok, tehenek (ezek egyenként felsorolva, színük). – Csűrös kertben széna, zab, árpa, tenkely, abajdóc, búza kazlak, utóbbit mos cséplik. – Malom két kőre
Kőszeg:
Malom két kőre, molnár neve
Almás, Szőkeháza, Telkifűz:
Puszták, földjüket aki szántja, kilencedet ad földesúrnak.
Kazincz:
Szt. Mihály adón kívül Szt. István ajándékkal is tartoznak, 1–1 kappannal. – Szőlők, helybeliek és más falvak lakói tartoznak megművelni. – Malom
Marmacz:
Allódiális szántók, jobbágyok művelik dézsmáért – Földesúri szőlők – Földesúri rét, jobbágyok (más falvaké is) tartoznak kaszálni, gyűjteni. – Dézsma abajdóc búza asztag – Szénakazal
Vadna:
Irtásföldek is, ötödöt adnak utána – Rét, akik kaszálják fizetnek utána
Kaza:
Malom 3 kőre, deszkát közösen vesznek hozzá, acéllal, faggyúval a molnár tartozik. – Szőlő, jobbágyok művelik – Alatta pince, felszerelése
Mucson:
Rétek, társbirtokosokkal közös – A rendes aratási és egyéb robot mellett, ha szükséges 1–1 napot a közeli helységekben is tartoznak aratni. – Vám, harmada földesúré
Feled:
Malom két kőre, jövedelem fele földesúré, molnár disznót is hizlal; azonkívül török földesúrnak évi 25 kiló búzával tartozik. – Dézsmáláskor ha az udvarbíró vagy megbízottja dézsmálni jön, minden jobbágy egy tyúkkal és egy icce borral tartozik neki. – Földesúri rétek – Minden jobbágy olajjal tartozik – Makkoltatáskor disznótizeddel tartoznak – Közösen egy jól hízott disznóval tartoznak – Ha a kocsmáros földesúr borát árulja, a seprő az övé és a gondviselőé, gyertyával ő tartozik.
Serke:
Vízbe áztatni való kender, jobbágyok tartoznak majd kikészíteni.
Simony:
Malom 3 kőre, molnár disznót hizlal tiszt parancsa szerint, disznókat földesúr adja, hízlalni a malomporból kell.
Gesztete:
Minden jobbágy 1 köböl búzával, rozzsal, árpával és zabbal tartozik; karácsonyra kaláccsal és kappannal. – Puszta földek vetéséért tizedet, irtások után kilencedet adnak. – Ha zsellér a háza után való rétet kaszálja, pénzzel tartozik. – Puszta telkek rétjei használatáért az elosztáskor tartoznak pénzzel. – Makkéréskor disznókból tizedet adnak
Sencze:
Szt. György és Mihály adót fizetnek
Lukovistye:
Szt. György és Mihály adó mellett karácsonyra is fizetnek, azonkívül 1–1 köböl zabbal tartoznak.
Szuha:
Makkéréskor tizeddel tartoznak
Csetnek:
Kastély, berendezése – Majorház, berendezése – Allódiális állatok: disznók, borjak, ludak, tyúkok, kakasok. – Udvaron zsindelyek, vályú – Sernevelőház – Két földesúri malom, társbirtokosokkal közös
Végén summarium az egyes helységek jövedelmeiről
Serkei Lorantphi Mihály birtokai.
(Nógrád, Abaúj, Torna, Borsod, Gömör, Zemplén m.): Szendrő – Sylicze (Szilicze, Silica) – Perkopa (Perkupa) – Felső Telekes – Szalonna – Marton (Mártóny) (Szent) – Kupa – Gadna – Borsod – Senia (Senye) – Szend – Kazincz (Sajó Kazincz) – Barczika – Ivany (Iványi?) – Mucson (Mucsony) – Feled (Feledina) – Serke (Sirkowce) – Simony (Szent) – Beelna (Bela) – Hegi Megh – Geztethe (Gesztete, Gestica) – Kisfalud (Gorlva) – Leh (Léh) – Kalap – Kis Terennie – Szele – Barna – Pogony – Maiom (Majom) – Baraczcza (Baratza) – Kerek Gedeő (Kerék Gede, Gerege, Gedow) – Pokorad – Cserencsen – Sencze – Derencsen – Esztreny (Esztrény, Ostroni) – Lukovistye – Kiethe (Kilte, Kilticze) – Poprocz (Poprots) – Polán (Polom?) – Krokova – Geörlicze (Gerlicze) – Kelecsen (Keletsény) – Lehota – Palaczka – Uyvasar – Espan Mezeő – Lypocz – Szuha – Rattko – Csetnek – Rester – Pecsely – Puszta Zlavos – Hankova – Berdarka – Felseő Sajó – Redowa – Dobsina – Fekete Patak – Gencs – Uyfalu – Taplocza – Szalok – Pelseöcz Ardo – Kőszeg – Almás – Szőkeháza – Telkifűz – Harmacz (Harnótz) – Vadna – Kaza (Sajó)

Tartalomgazda