HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 120. - No. 001.

Dátum 1701
Jelleg

Problémajelzéssel a regesztától eltérően datáltuk. 1701-ben, 1584-i conscriptio alapján készült irat.

Szöveg

Hasonló esetekben a regeszták többnyire az irat alapjául szolgáló régi összeírás keltét vették fel, egységesség kedvéért vettük ezt a katalógusba itt is.
Azonban: sajátos műfajról van szó, a birtokok török-utáni számbavétele régi okmányok alapján. (Különösen egyházi birtokösszeírás van sok ilyen az eddig átnézett anyagban.) Nem másolat, nem egyszerűen átirat vagy kivonat, néha kolligátumnak vehettük. A számbavétel dátuma jellemző; az adatok viszont korábbiak, néha (a regeszták szerint) torzultak.
Consignatio bonorum
A domokos redn beregi javait írja össze 1584-es conscriptio alapján. Minden helységben a porták számát, bíró, zsellérek és elhagyott telkek számát tünteti fel.
Domonkos rend birtokai.
(Bereg m.): Kyos (!) – Mágo – Beregh Száz

Tartalomgazda