HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 116. - No. 007.

Dátum 1651. január 10.
Jelleg

Hitelesítés nélküli egykorú másolat.

Szöveg

Inventárium
Felsővadász:
a várkastély leltára, kapu felvonóhíd – a pince leltára: borkészlet – aprított káposzta – bronza (túró) – sütőház, szabó-ház – tömlöc, sáfárház: zab, borsó, lencse – kende – kősó – ecetes ház – a palota ebédlőháza: ónkeretes ablakok – árnyékszék – szennyes ház – padlásfeljáró – darabont ház – új és régi konyha – aszalt szilva – gyümölcsöskert „hasogatot[t] fák[k]al újonnan be állatot[t]”, szilvaaszaló, „lyuk-pince”: óbor, lőre – disznópásztor háza – a külső és a belső udvart összekötő kapuk leírása – béresek háza – „barom állóhely” – „sevényes ökörszin” – juhászház sövénnyel, fonott és tapasztott – juhakol sövénnyel, le nem fedett – majorház, „kis bejáró gyalog kapu” a major udvarába – új csűr „zsateval” (valószínűleg csátésásas fű) födet” – szalmás búza – veteményeskert sövénykerítéssel – a kastélyhoz tartozó szőlők, rétek – majorság földek: 1650. évi vetésterület – káposztáskert – makkos erdő – a juh- és kecskeállomány részletes jegyzéke: ürü, kos, tavalyi juh, jerke, bárány, öreg bak, bak alá való kecske, öreg czap (bak, a csehszlovák czap-ból), jerke gedő, idei bak gedő – sertésállomány „kikeleti és téli tartott süldők” – baromfiállomány: tyúk, kappan, kacsa, tojó kacsa, gúnár, lúd – szarvasmarhák: jármos ökör, tehén, tinó, borjú
Sajószentpéter:
szüretelő „kassai” kádak – kősó – szárazvám – malom három kerékkel és kásatörővel – szőlők helynév szerinti felsorolásban
Pölsöcz:
„vagyon hegy vám sin vas tavali1650 esztendőben No. 200” – idei és tavalyi széna – a szárazmalom jövedelméből: kősó és sin vas
Edelény:
majorsági földek és termények – malom kölyűvel és kásatörővel – szárazvám
Szentkirály:
majorsági búza és dézsma-búza – malomvám
Sáp:
őszi búzavetés – vermelt búza – majorsági szőlő
Jászó:
az udvarház leírása és leltára – pince-felszerelés, csapszék, mérőedények, ice, meszely, „uj bor kocsmára való” – lisztesház kőoszlopokra építve – tömlöc „abban egy kaloda, két retez fejestül” – sütőház, ecetesház, sazkácsok háza – az udavaron disznóhízlaló, lóistálló kőből, szekérbeli lovak
A felsővadászi várkastély alkalmazottainak conventiója: a béresek járandóságai: készpénz búza, borsó, kása, lencse, kősó – béreseké egy abaposztóból való nadrág, egy szűr, egy kalamir , egy süveg, vaj, túró, kender, bocskornak való bőr – a darabontok járandósága: készpénz, búza, verő disznó, két pár csizma, egy fejelés, kősó, túró, sajt, kender, napjában 4–4cipó
Felső Vadász: (Abaúj m.) Comes Ladislaus Rákóczy de Felső Vadász birtokában.
Tartozékok és portiók: Sajó Szent Péter (Borsod m.) – Pölsöcz (Gömör m.) – Edelény (Borsod m.) – Sáp (Abaúj m.) – „Jaszay ház” (Jászó?) (Abaúj m.)

Tartalomgazda