HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 116. - No. 006 / b.

Dátum 1634. március 3.
Jelleg

(Pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített eredeti.)

Szöveg

Inventarium
Felsővadász:
a várkastély leltára helyiségenként „Az Paterek hazaban”, „Az Doctor hazaban” stb. – bútorok, berendezési tárgyak – „az padon”: 29 kopjafa – 5 köpű méh – tinó és borjűbőrök – bocskornak való tehénbőrök – szemes búza – fehér gyertya 40 db., „festett török gyertya 75” – vaj, szalonna, orja, háj – szerszámok, kötelek, kétágú és lapos kapa – „disznóknak való rosta alya liszt” – ekevasak, csoroszlya, sín és tengely-vasak – vascsiga, vascsákány, gyalu, gereblye – kása, zab, borsó – kalamárisok, porzók – bilincsvasak, korbács – a sütőház felszerelése – fa és rézmozsár – hordós káposzta – három hordó lőre – „fekete rossz lencse” – kender – vasrosta, szórólapát, kásatörő – istállók, majorház: vasas szekerek szerszámostul – ekék – fejőedények, rocska, sajátr, köpülő – állatállomány: lúd, pulyka, tyúk, tojáskészlet, tehenek, borjak, évjárat szerint, jármos ökrök, sertésállomány: süldők, malacok, karácsonyi malacok – a csűrkertben búzaasztagok „egyikben vagyon 225 kereszt” – irtvány és majorság földek – búzavetések
Szentpéter:
malomvám-búza – kender – tavaszi (termények?) „disznónak való” – száraz vám
Az összeírás végén kimutatás a vadászi pincébenlévő borkészletről.
(Felső) Vadász (Abaúj m.) „... pro parte ... Comitis ... Pauli Rákóczi de Felseo Vadasz ...”:
Tartozékok: Selyeb, majorság, (Abaúj m.) – Szent Péter, majorság (Borsod) – Velezd (Borsod m.) – Szakátsi (Borsod m.)

Tartalomgazda