HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 116. - No. 003.

Dátum 1598. december 29.
Jelleg

Aláírásokkal és pecsétekkel hitelesített eredeti, a hitelesítés dátuma 1599. január 1.

Szöveg

Inventarium, amely helyben készült.
Nagyvárad:
a vár leltára házanként és azokon belül helyiségenként – a vár egykori épületeinek megnevezése: „Penus rubram turrim”, „Culina, quae Lengiel Kapunal való Koniha vocatur”, „Domus Pistorea Fekete Czipo swtő haaz vocata”, „Cellarium chatar, Isztepan ...”, „Vasas Haaz”, Lisztes, zabos, takarmányos, szalonnás stb. házak ..., Fürdőház, „Cellarium Feöld Bastia alat alias Kencstarto pincze vocatum”, „Kapoztas Pincze”, A királynő egykori lakosztálya .... stb. – bútorok, berendezési tárgyak – faltapéta boroszlói vörös posztóból, hasonló taépta morva posztóból ..., gyékény terítő az asztalon – rézmozsarak – szita, törött bors és más fűszerek tisztítására – zöld és sárga színű gyertyák – mogyoró-hagyma „caeparum minorum vulgo Magiaro hagima” – lámpák fából és vasból – gyalom-háló – dinnyemag – olajos kancsók „maiores et minore anphorae pro oleo olivae” – citromtartó hordók citrommal – az ökörszarv szarujából készített ablakszemek „instar vitrii” és lámpák – zablák és más tárgyak rozsdamentesítésére olmozó szerszám „instrumentum pro seriparis, quo mandibulas equorum et alia plumbo albare solent” – zsindelyszögek – acélrudak „calibis Viennensis” – kötelek, hárskötelek – ruhaszárításhoz fatartók – pékműhely felszerelése, pl. „instrumentum ligneum ... vulgo lapat” – pálinkafőző üst – konyhafelszerelés – papírral fedett ablakok „fenestra papiro obducta” – lándzsahegyre tűzhető lámpák – zsíradék (kenőanyag) hordókban – szalonnakészlet – szüretelő-felszerelés: prés, kádak, kosarak, „per quem uvae exprimuntur”, „Bodoni wres Nr. 11” – sózott káposzta – olvasztott vaj – sótöréshez famozsár, fakupák „canthari pro importando vino communes lignei kupa vocati” – az ecetes pince leltára: 109 hordóban – cseber, kanta és cubulus mértékben – 1097 és fél Cubulus. ecet – a vasas ház leltárából: „... mallei ferrei ungarice Pereől pro frangendo ferro in fodinis apti ...” – kősó-állomány – sózott szőlőfürtök „uvae salsatae in tunellis 4 putrefactae” – ekevas, vascsiga – a pintér (bognár) műhely felszereléséből: „... ferra duo Szeged vas vodata”, „Terebrum pro orificio vasorum excidendo magnum duplicatum Fiwles furo vocatum”, „Terebra ferrea quibus vasorum tabulae anteriore extrahantur Tekereő furo ...” – a kovácsműhely felszereléséből: „Instrumentum singh szegh feiezeo” – tehén, juh és kecskebőrök – vas és fa rosták, szórólapátok – a sajtos ház leltára: sajtállomány és brinza hordókban, a sajtállomány megnevezésénél külön jelzi a „casei majores et minores” és a „formagia” sajtok számát, ezeken kívül „Bodon Brenza case” a juhtúros (brinzás) bödönöket – friss és olvasztott vaj – lisztkészlet – búza, zab – aszalt alma és szilva – tökhéjból készített tölcsér, vas és fa tölcsérek (lopók) – a vár kapui, felvonóhíd, terek, Szt. László ércből készített lovasszobra – Szt. Imre, Szt. István és Szt. László oszlopokon álló ércszobra – a vár gazdasági épületei, istállók, a vár lóistállóinak kapacitása, lószerszámok, ásó, lapát, „taliga”, „vella”, a lovászok számára az istállókban tűzhelyek – a vár templomai, belső berendezés, harangok, néhány az ostrom óta romos, néhányat hadianyag raktározásra használnak – egy toronykápolna, amelyet annak idején Szt. László építtetett, ezért „Divi Ladislai oratorium seu devotorium vocatur ...” most hadianyag-raktár – a királynő egykori lakosztályai „domus ... in qua Princeps Transilvaniae natus fuisse dicitur” – a vár allódiumai, szántóföldek ősszel vetetlenek maradtak – a vár szőlői helynév szerinti felsorolásban – a vár malmai – szemes búzakészlet „Bechw” mértékben – ki nem csépelt búzaasztagok várható hozama – mindkettőt összeadva a vár búzakészlete 750 bechu, ebből 100 bechut leszámítanak „pro purgamento”, 39-t a provizor számára, marad a vár számára 611 Bechu tiszta búza = 2135 1/2 kassai köböllel – utasítás a terményraktáros számára a jelzett ocsúmennyiség gondos kirostálására
Warad arx inventáriuma.
(Bihar m.): A vál allódiumai: in territorio: Besseniensi (Bessenyő) – Vreogdiemsi (Ürögd) – Machaniensi (Mácsa) – Wamasiensi (Vámos) – Regheniensi (Régen) – Pataisensi (Pata)

Tartalomgazda