HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 043 / c.

Dátum 1763. március 25.
Jelleg

2 old., latin nyelvű, 2 példányban, az egyik eredeti, a másik hitelesített kamarai másolat.

Szöveg

Aestimatio, a Szepesi Kamara számvevősége készítette ezt is az UC 111 : 42 (1)-ben található Conscriptio alapján, de több részadata eltér az előző UC 111 : 43 (2) alatti Aestimatio-tól.
Possessio Lubócz:
Van benne 10 lakott féltelek. Robot címén fizetnek mindegyik után 16.66 rajnai forintot; az összeg 166.6 frt. – Van benne 6 lakott negyedtelek. Robot címén mindegyik után fizetnek 8.33 frt. Az összeg 50 frt. – A három puszta féltelek és egy puszta negyedtelek után árenda címén fizetnek 15.83 frt. – Educillum – A molnár árenda címén fizet 20 frt. – Az ezen birtokon és Kis Kasza praediumon termett búza, rozs és zab után tizedet fizetnek, de mert a termés kevés és bizonytalan, megállapodtak 16 köböl zabban, á 24 xr, összesen 12.80 frt. – A féltelkesek egy Stuka lent fonnak, a negyedtelkesek annak a felétez összesen 13 Stuka; egy Stuka 18 xr, az egész kitesz 33.90 frt. – A féltelkes jobbágy két tyúkot ad, a negyedtelkes egyet, á 5 d. – A féltelkes két zsákot készít, a negyedtelkes egyet, összesen 13-t á 20 d. összesen 2.60 frt. – Tojást az egész község 32-t ad.
(Sáros m.): Lubocz possessio és tartozéka Kasza praedium

Tartalomgazda