HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 043 / b.

Dátum 1760. június 18.
Jelleg

2 old. latin nyelvű, hiteles kamarai másolat.

Szöveg

Aestimatio, az UC 111 : 43 (1)-ben található Conscriptio alapján készítette a Szepesi Kamara kassai számvevősége.
Possessionis Lubocz:
Van e birtokon tíz lakott féltelek és hat lakott negyedtelek. – Gyeptelek (caspitalis) 4. – Puszta féltelek 3, puszta negyedtelek 1. – Ezek után adó címén fizetnek, amibe a robot is be van számítva 265 rajnai forintot. – A négy lakott gyeptelek után fizetnek 3 frt és 50 dénárt. – Külön 1–1 féltelkes fizet 16.40 frt, a negyedtelkes 8.20 frt. Az egész összeg 216.66 frt. – A kocsmáros fizetsége. – A molnár bérösszeg címén fizet 20 forintot. – Gabonatized címén fizetnek 32 köböl zabot, köblét 40 dénárjával számítva, kitesz 12.80 frt. – Lenszövés címén fizetnek együttesen 3.40 frt. – Tyúkot összesen 26-t adnak, a féltelkesek kettőt-kettőt, a negyedtelkesek egyet-egyet, 5 dénár. – Tojást az egész helység 32-t ad, összérték 20 dénár.
Jogilag fiskusi birtok, valóságban báró Dessőffy Sámuelné, sz. Szentiványi Franciska grófnő birtokában.
(Sáros m.): Lubocz

Tartalomgazda