HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 041 / c.

Dátum 1754. július 13.
Jelleg

5 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat.

Szöveg

Aestimatio, a Szepesi Kamara kassai számvevősége készítette az UC 111 : 41 (1)-ben lévő Conscriptio és az UC 111 : 41 (2)-ben lévő kiegészítés alapján.
Aestimatio possessionis Monos Petri, Bihar megye, amely a Pósalaki család kihalta után a fiscus regiusra szállt.
Possessio Monos Petri:
A Pósalaki család itt egy lakóházat építtetett fából a szükséges melléképületekkel együtt. – A Berettyó folyón egy négykerekű malom. – Ennek évi hozadéka Kovács István provisor jelentése szerint a gabonából illetőleg a búzából 400 köböl, vagy 800 pozsonyi mérő, a törökbúzából vegyesen az árpával 100 köböl, vagy 200 mérő. A búzánál mérőjét 1 rajnai forinttal számítva, a törökbúzánál 50 dénárjával, de a harmadrészt kell számítani. – Majorsági föld 72 pozsonyi mérő elvetésére elegendők, hozadékuk 250 pozsonyi mérő, mérőjét 1.08 forintjával számítva. – Rétjei 16 szekér szénát hoznak, 3 frt, 40 xr. – 50 fossorra való szőleik 208 urna és 20 icce bort hoznak, urnáját 2 forintjával számítva. – A szőlő ötszörös megmunkálásáért 60 forintot számítva – A szőlő metszéséért külön 12 forintot. – Ökrökkel vagy lovakkal ellátott jobbágy 28 van, évenként 15 napon át kötelesek dolgozni, ami 420 napnak felel meg, napi díj 40 dénár. – Akinek nincsenek állatjaik, azoknak a száma 11, ezek is 15 napon át dolgoznak, ami összesen 165 nap, napi díj 15 d. – Állatokkal ellátott féltelkes jobbágy 11 van, 15 napon át dolgozva, ezt kitesz 165 napot, napi díj 40 d. – Állatok nélküli féltelkes jobbágy szintén 11 van (a többi, mint az egésztelkeseknél). – A zsellérek 8 napon át dolgoznak; számuk 24, ami megfelel 192 napnak, napidíj 15 dénár. – Gabonatizedeléskor mindegyik sessio után 1–1 csirkét adnak, á 3 d. – A borkilenced 20 urna bort hoz, urnáját 2 forintjával számítva. – A gabonakilencedből befolyik 180 mérő, mérőjét 1,08 forintjával számítva. – A méhek megváltásából befolyik 1 frt, 20 d. – Az educillum hozadéka. – Makkos erdejében 100 sertés hizlalható, a megváltási ár á 20 d. – Az egész összeg 38,541.66 frt. Ebből levonandó az ispán készpénz fizetése: 25.50 frt, továbbá 4 pár cothurnus ára, továbbá a 25 mérő gabona ára. – Éppígy a bíró készpénz fizetése: 17 frt, továbbá az élelmiszerek és a neki juttatott ruhaneműek ára. – Ugyanígy a hajdú készpénz fizetése, gabona jutaléka és a ruhaneműek ára. – És végül a kerülő, akár erdei, akár mezei, készpénz-fizetése, és a nagyon részletezett élelmiszerek és ruhaneműek ára, (részletek az árbecslésből):

4 pár csizma
8
Rh. fl.
 
szűr
2
Rh. fl.
„gausape”
mente
3
Rh. fl.
„tunica”
bocskorbőr
1
Rh. fl.
„pro peronibus pellis”
fehérnemű, párja (ing, gatya)
1
Rh. fl.
„albarum vestim paria”

búza mérőnként 1 Fl. 8 Xr.
„Pósalakiano-fiscalis portio”
(Bihar m.): Monos Petri

Tartalomgazda