HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 041 / b.

Dátum 1754. június 27.
Jelleg

A főirat 2 old., latin, eredeti aláírásokkal hitelesítve.

Szöveg

Tanúkihallgatások az UC 111 : 41 (1)-ben lévő Conscriptio pótlására, Pongrácz Ádám margittai (Bihar m.) harmincados végezte a Szepesi Kamara kassai számvevőségének megbízásából.
Mellékletek ismertetése az utolsó regesztalapokon.
Tanúvallomások a monos-petri birtok malmának, mely a Berettyó vizén működik, jövedelméről.
Pongrácz Ádám harmincados és Schmidt Mihály contrascriba tanúkihallgatást végeznek az említett malom hozadékáról. – Kovács István provisor szerint a malom hozadéka a tiszta és a kevert (kétszeresből) búzából 400 köböl, míg a törökbúzából 100 köböl. – A második vallomást tevő Fogarasi Márton molnár, aki szerint a hozadék 200 köböl tiszta, és 200 köböl (kétszeres) kevert búza, míg a törökbúzából 100 köböl és 20 köböl az árpából. – A harmadik kihallgatott a szomszédos Margita város molnármestere, aki szerint a malom hozadéka 500 köböl búza és 100 köböl törökbúza, beleszámítva az árpát is.
1 sz. melléklet, 1 old. magyar nyelvű
2 pld. Egy eredeti s egy másolat, amelyik az UC 111 : 41 (1)-hez van csatolva.
Kovács István provisornak, aki 17 esztendőktől fogva volt Monos Petriben a Pósalaki családnál alkalmazott, jelentése arról, hogy a monos-petri malom egy esztendő alatt 4 malomkövekkel 500 köböl gabonát hozhat, mégpedig tiszta és kevert búzából (kétszeresből) négyszáz köblöt, árpából és törökbúzából száz köblöt, de ebből le kell számítani a malom mesternek és a malom körül szolgáló molnároknak a negyedrészt.
2. sz. melléklet, 1 old., magyar nyelvű
(aláírással és pecséttel hitelesítve)
Hajdú Ferenc margitai malommester vallomása: Vallom, hogy ezen monos petri malomnak egy esztendőbeli jövedelme, mely is a monos petri uraságot illeti, 500 köböl búza és 100 köböl tengeri búza és árpa. – A malom körül szolgálóknak fizetésére a malomjövedelem negyed részét szokták fordítani. – A malom egy esztendő elfolyása alatti jövedelme ezer rajnai forintokra szokott rúgni.
3. sz. melléklet, 1 old. magyar nyelvű
Aláírással és pecséttel hitelesített írás.
A monos petri malom jövedelme: Fogarasi Márton malommester vallomása. – Recognoscálom, hogy ezen monos petri malom egy esztendőnek elfolyása alatt importat 200 köböl tisztabúzát, 200 köböl kétszeres búzát, 100 köböl törökbúzát és 20 köböl árpát. Mindazonáltal e malommesternek és molnároknak fizetésére a negyedrészt le kell számítani.
„Pósalakiano-fiscalis portio”
(Bihar m.): Monos Petri

Tartalomgazda