HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 032 / b.

Dátum 1721. május 9.
Jelleg

1 old., 2 példányban (egyik példány aláírással ellátott fogalmazvány, a másik aláírással hitelesített kamarai másolat), latin nyelvű.

Szöveg

Aestimatio, amelyet az UC 111 : 32 (1) alapján a Szepesi Kamara kassai számvevősége készített.
Aestimatio possessionis Magas Ligeth Szatmár megye.
Azelőtt „Milithiana” birtok volt, jelenleg a Gyulai családhoz tartozik. – Egy egész lakott jobbágytelek. Egy lakott fél-jobbágytelek. Egy lakott negyedes jobbágytelek. Van két puszta negyed-telek is. – A disznók tizedelésénél, a tízen fölüliekből egy disznót és egy süldőt adnak. Adva a tized összeg.
Milith-, később Gyulai-birtok
(Szatmár m.): Magas Ligeth

Tartalomgazda