HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 018 / a.

Dátum 1686
Jelleg

14 old., latin nyelvű eredeti.

Szöveg

Conscriptio 1686-ból, a ennek alapján Aestimatio 1692-ből egy iratban összefoglalva, mivel az összeírás adatai 1686-ból valók, ezt a dátumot tüntettük fel a regesztalapokon. A regesztakészítő az Aestimatio-ból csak a „jure perennali” jelzetű becslési adatokat közli, mellőzvén az ott található „jure temporaneo” jelzetű becslési adatokat. Egyébként az egész Aestimatiora vonatkozó utólagos megjegyzés olvasható az irat hátsó fedőlapján, amely szerint „... per subsequentem ex intimatione Inclyti Consistorii sublata est”, az érvénytelenítéskor viszont nem jelzik, hogy elrendeltek-e egy újabb összeírást és becslést.
Aestimatio arcis et bonorum Murányiensium az 1686-ik évi összeírás alapján.

Megerősített vár, magas sziklán felépítve és mindennel ellátva, felértékelve, leszámítva a hajító-gépeket és a munitiot
fl.
3000
A vár alatt van a majorház, újonnan átalakítva, annak összes tartozékaival és épületével, a majorbeli állatokon kívül felértékelve
fl.
600
Szántói három mezőre felosztva, 219 kassai köböl befogadására képesek, felértékelve
fl.
1752
Három megfelelő kert tartozik hozzá, amelyeknek hozadéka több-kevesebb 24 frt, felértékelve
fl.
500
A rétek együttes hozadéka 100 szekér széna, felértékelés
fl.
800
Serfőzője minden tartozékával együtt felértékelve
fl.
500
A borkimérők ez uradalomban igen jó hasznot hajtanak, úgy a várban, minta Murányallya birtokban és a várhoz tartozó falvakban, amelyekben évenként több mint száz hordó bort lehet kimérni, minden hordó után 6 frt hasznot véve alapul, az összeg felmegy 600 forintra, innen a capitale
fl.
12,000
Az említett borkimérőkben sört is szoktak kimérni, évenként kb. 700 urnával, urnáját 50 dénárral számítva, az összeg 350 frt, amelynek a capitaleja
fl.
7,000
A várban kimért pálinkának a haszna kb. száz forintra rúg, ennek a capitaleja
fl.
2000
A vár mészárszékéből fizetnek 60 fontot, 12 dénárjával számítva a capitaleja
fl.
148
Az erdőknek a használata és hozadéka, mivel azok terjedelmesek, alkalmas mind az építkezésekre, mind a zsindelyek készítésére, mind makkoltatás céljára, hozadékuk 120 forintra is felmegye, így a capitale
fl.
2,400
A legeltetésből és a méhészetből befolyó jövedelem 60 forint; ennek a capitaleja
fl.
1200
A nagyobb és a kisebb hegyi legelőből a Vapniczából s a Ondregzovaból befolyik 9 frt, ennek a capitaleja
fl.
180
A halászható folyókban fogott pisztrángok után a jövedelem fl. 234 ennek capitaleja
fl.
468
Van ez uradalomban egy üveg-hámor, amely után az üveges fizet évenként úgy üvegben, mint készpénzben fl. 111 és a munkáját külön összegben számítva, ez kitesz fl. 9, a kettő együtt 120 frt, capitaleja
fl.
2400
Ez uradalomnak az alattvalóitól a juhok után fizetendő adóból több mint 600 forint folyik be, de a körülmények miatt csak 500 forintot számítva, a capitale kitesz
fl.
10,000
A vízi fűrészmalomból évenként több mint ezer deszka szokott kikerülni, deszkáját 12 dénárjával számítva, az összeg 120 frt, capitaleja
fl.
2,400

 
Possessio Murányallya:
Az alattvalók száma 9, akik egymás között megosztva hatnyolcadot, azaz háromnegyedet használnak egy egész jobbágytelekből, figyelembe véve munkájukat, értékelésük
fl.
225
A zselléreknek a száma 30, akiknek csak kis rész jut osztályrészül, felértékelve
fl.
900
Van 3 puszta nyolcados telek, érték
fl.
56.25
Van még ott két jobbágytelek és három zsellértelek, amelyek itt nincsenek felértékelve
 
 
Ennek a helységnek évi adója fl. 9 capitaleja
fl.
180
Élelmiszer címén adnak fl. 48 capitaleja
fl.
960
Pálinkafőzés címén a község ad 48 frt, capitaleja
fl.
960
A mészáros a mészárszéke után fizet évenként 60 font faggyút 12 dénárjával, aminek a capitaleja
fl.
144
A vám után évenként befolyik 36 frt, capitaleja
fl.
720
Kétkerekű malma évenként kb. 40 kassa köböl rozst jövedelmez, 1 forintjával számítva, a capitale
fl.
800
Két disznó hízlalása 6 frt, a capitale
fl.
120
A molnártól borjű és egyéb címen befolyó összeg capitaleja
fl.
40
Egy főzőüst után 1.50 frt számítva a capitale
fl.
30

 
Possessio Murány Lehota:
Van ott 9 alattvaló, akik egy egész jobbágyteleknek háromnegyedrészét osztják meg egymás között, az összeg
fl.
225
Puszta jobbágytelek 6 van, ezek után a capitale
fl.
112.50
Puszta zsellértelek
fl.
30
E falunak évi adója fl. 21.50, a capitale
fl.
430
Az élelmiszerekért fizettek 31 frt, a capitale
fl.
620
A molnár a malom után fizet évenként 6 frt, a capitale
fl.
120
Puszta egész jobbágytelek kettő és fél volt, a capitale
fl.
375
Ezen falu mellett van három halastó, melyek a várhoz tartoznak, értékük
fl.
200
Az erdő már a fentiek közt szerepel
 
 

 
Possessio Hosszu Réth:
Az alattvalók száma 33, akik 3 egész jobbágytelket osztottak meg egymás között. Felértékelve
fl.
900
Van 9 puszta nyolcadtelke, capitale
fl.
178.12
A zsellérek száma 26, a capitale
fl.
750
E falunak az adója fl. 200, capitale
fl.
4000
Élelmiszer címén adnak fl. 78.25, a capitale
fl.
1575
Van ott két libertinus, felértékelve
fl.
150
Van két malom, mindegyik egykerekű, felértékelve 12 forintra, a capitale
fl.
240
Fizet a molnár 10 kassa köböl rozst, a capitale
fl.
200
Két disznó hízlalása 6 frt, a capitale
fl.
120
E helységnek a vashámora fizet évenként fl. 18, a capitale
fl.
360
Van 4 majorsági rét, széna hozadékuk
fl.
32
Az erdő felértékelése már fent megtörtént.
 
 

 
Oppidum Nagy Rőcze:
Az alattvalók vagy városlakók száma 65, akik egymás között felosztottak 7 egész és 3 negyedtelket, melyeknek felértékelése
fl.
2325
Van ott 3 puszta egésztelek
fl.
525
A zsellérek száma 26, akiknek semmi szántójuk nincs
fl.
780
Puszta zsellértelek 9
fl.
135
Néhány nemes is ott lakik, részben királyi jogon, részben rájukírás folytán. Ezeket most nem értékelik fel.
 
 
Ez a város évi adóként fizet fl. 555 és élelmiszer címén fl. 107.50, de a rajta esett pusztítás címén 375 forintot elengedtek neki, így a capitale
fl.
7500
Malma kétkerekű, évenkénti hozadéka 75 kassai köböl rozs, a capitale
fl.
1500
Két disznó hízlalása 6 frt, a capitale
fl.
120
A négy halastó után jár 6 frt, a capitale
fl.
120
E város területén van három vashámor, amelyek után a capitale
fl.
1320
Az erdők már előbb fel voltak értékelve.
 
 

 
Possessio Kis Rőcze:
Az alattvalók száma 13, akik egy egész jobbágytelket osztottak meg egymás között. Felértékelve
fl.
300.50
A régi urbarium szerint van ott 2 1/4 egész puszta t.
fl.
412
Van hat szegény zsellér
fl.
180
E falunak évi adója 24 frt, a capitale
fl.
480
Élelmiszer címén adnak 202.25 frt, a capitale
fl.
405
Szent György és Szent Mihály adója fl. 3.50, a capitale
fl.
70
A molnár a malom után fizet fl. 6, a capitale
fl.
120

 
Possessio Zdichova:
Az alattvalók száma 13, akik egy egész- és egy negyed- meg egy nyolcadtelket osztottak meg egymás között
fl.
412.50
Van ott hét puszta nyolcadtelek
fl.
140.62
A régi urbarium szerint van ott 2 egész, egy negyedes, egy nyolcados és egy tizenhatodos pusztatelek
fl.
403.12
Zsellér van 5, felértékelve
fl.
150
Évi adójuk, fl. 24, a capitale
fl.
480
Élelmiszerek címén adnak 32 frt, a capitale
fl.
640
Szent György és Szent Mihály adója 3.80 frt, a capitale
fl.
76
A malom után jár 6 frt, capitale
fl.
120
A hegyekben az allódiális rét 18 szekér szénát hoz
fl.
144

 
Possessione Vizes Réth:
Az alattvalók száma 23. Ezek egymás között megosztottak 3 egész-, egy fél- és egy negyedtelket, felértékelve
fl.
1125
Van ott egy egész és egy negyed pusztatelek
fl.
107.50
A zsellérek száma 8, hasonlóak az előbbiekhez,
fl.
240
Három puszta zsellértelek
fl.
45
Évi censusuk fl. 80, capitale
fl.
1600
Élelmiszerek címén adnak fl. 54, capitale
fl.
1080
Szent György és Szent Mihály adója fl. 16.64, capitale
fl.
333.80
A vashámor után a bérösszeg fl. 25, capitale
fl.
500
Malma egykerekű, mely után a molnár a várhoz ad 2 kassai köböl rozst. A capitale
fl.
40
Ugyanaz két disznó hízlalásáért fl. 6. A capitale
fl.
120
Az uraság rétje két szekér szénát ad
fl.
16
A serfőző üst után jár fl. 2.80, a capitale
fl.
56

 
Possessio Umro Lehota:
Az alattvalók száma 9, akik egy egész jobbágyteleknek negyed, nyolcad és tizenhatod részét egymás között megosztották, felértékelve
fl.
168.75
Puszta egyhatodos telek 7, felértékelve
fl.
131.25
A régi urbarium szerint volt ott még pusztatelek is, mégpedig 2 egész, egy egynegyedes, egy egynyolcados és egy egytizenhatodos pusztatelek, felértékelve
fl.
403.12
Zsellér 3 van, hasonlóak az előbbiekhez. Felértékelve
fl.
90
Puszta zsellértelek 5
fl.
75
Évi adójuk fl. 45, capitale
fl.
900
Élelmiszer címén adnak fl. 30, capitale
fl.
600
Szent György és Szent Mihály adója fl. 10, capitale
fl.
200
A majorsági földek hozadéka 40 kassai köböl, capitale
fl.
320
Ott egy elhagyatott vashámor, mely után évenként fizettek fl. 40. A capitale
fl.
800

 
Possessio Lubonik:

Az alattvalók száma 12, akik 11 tizenhatod sessiot osztottak meg egymás között, felértékelve
fl.
206.25
Puszta tizenhatod sessio 5, felértékelve
fl.
46.87
Ide számítandók a régi urbarium szerint két egész és egy fél pusztatelek, felértékelve
fl.
375
Zsellér szám szerint 4. Felértékelve
fl.
120
Évi adójuk fl. 32, capitale
fl.
640
Élelmiszer címén adtak fl. 26, capitale
fl.
520
Van ott két vashámor, amelyek után évenként 40 forintot fizettek, capitale
fl.
800
Malma kétkerekűévi hozadéka a várhoz 35 kassai köböl rozs, capitale
fl.
500
Két disznó hízlalása 6 frt, capitale
fl.
120
Majorház a hozzátartozókkal, tekintettel az új építkezésekre felértékelve
fl.
300
Szántók 165 és fél kassai köböl bevetéséhez
fl.
1324
Rétek, melyek 18 szekér szénát adnak, felértékelve
fl.
144
A major mellett három kert
fl.
50
Elhagyatott halastó felértékelve
fl.
50

Possessio Chizno:
Az alattvalók száma 22, akik 14 nyolcados telket osztottak meg egymás között, felértékelve
fl.
525
Puszta nyolcadtelek 7, felértékelve
fl.
131.25
Azonkívül idetartozik még pusztánként egy egész és egy nyolcad jobbágytelek , felértékelve
fl.
168.75
Zsellér 3, felértékelve
fl.
90
Ugyanott három puszta zsellértelek, felértékelve
fl.
45
Évi adójuk 150 frt, capitale
fl.
3000
Élelmiszer címén adnak flor. 38, capitale
fl.
760

 
Possessio Mnisány:
Az alattvalók száma 16, akik 14 tizenhatodos telket osztottak meg egymás között, felértékelve
fl.
230.52
Ugyanott puszta 6 nyolcados telek, felértékelve
fl.
132.50
Ezekhez számítandók még a régi urbarium szerint pusztaként két negyed és egy nyolcadtelek, felértékelve
fl.
93.75
Puszta zsellértelek 3, felértékelve
fl.
45
Évi adójuk fl. 66.66, capitale
fl.
1333.20
Élelmiszer címén adnak fl. 25.25, capitale
fl.
505

 
Possessio Kopras:
Az alattvalók száma 8, akik 5 tizenhatodos telket osztottak meg egymás között. Felértékelve
fl.
150
Két zsellérállapotuk, mint az előbbieké
fl.
60
Két elhagyatott tizenhatodos telek, felértékelve
fl.
18.75
A régi urbarium szerint ide számítandó egy quartalis sessio
fl.
7.50
Évi adójuk fl. 33, capitale
fl.
666.60
Élelmiszer címén adnak 14 forintot, capitale
fl.
280

 
Possessio Jolsva Taplocza:
Az alattvalók száma tíz, akik 11 tizenhatodos sessiot osztottak meg maguk között, felértékelve
fl.
206.25
Zsellér 5 van, felértékelve
fl.
 
Puszta tizenhatodos telek kettő
fl.
18.75
Ide sorolandók a régi urbarium 4 egész, 1 egynegyedes, 1 egynyolcados és 1 egytizenhatodos telek, felértékelve
fl.
665.62
Évi adójuk fl. 50, capitale
fl.
1000
Élelmiszer címén adtak fl. 51, capitale
fl.
1020
A majorságbeli rét három szekér szénát ad
fl.
24
Parasztmalma egykerekű, mely után a molnár 13 forintot ad, a capitale
fl.
276

 
Possessio Süvéthe:
A hat alattvaló 5 nyolcados telket osztott meg egymás között. Ezek felértékelése
fl.
184.50
Ugyanott két egész jobbágytelek, de idegenek kezén, azért most nincsenek felértékelve
 
 
A fentiekhez kell csatolni 4 egész pusztatelket, egy kétharmadosat, egy feleset és egy nyolcadosat, felértékelve
fl.
756.25
Zsellér van 8, felértékelve
fl.
240
Az évi rendes adó fl. 75, capitaleja
fl.
1500
Élelmiszer címén fizetnek fl. 52.50 capitale
fl.
1050
A borjúért fizetnek fl. 2, capitale
fl.
40
A Sajón lévő kétkerekű malom hozadéka a rozsból 50 kassai köböl, capitale
fl.
1000
A molnár fizet 1 forintot, capitale
fl.
20
A majorsági földek hozadéka 12 kassai köböl, capitale
fl.
96
A rétek két szekér szénát hoznak, értékük
fl.
16

 
Portio in possessione Zawadka:
A 17 alattvaló egymás közt felosztva használnak 19 hatodos telket, értékük
fl.
358.25
Puszta jobbágytelke 5 van, felértékelve
fl.
46.87
A régi urbarium szerint ide számítandók 7 egész negyedes pusztatelek és 1 nyolcados, felértékelve
fl.
281.25
Elzálogosítva ugyanott az besztercebányai kamarának 12 egész jobbágytelek, de ezek nincsenek felértékelve
 
 
Van ott 11 zsellér, felértékelve
fl.
330
Élelmiszer címén fizetnek fl. 26.66, capitale
fl.
533.20
A malom után fizet a falu fl. 4, capitale
fl.
80
A vízi fűrészmalom hozadéka már másutt szerepelt
 
 

 
Possessio Sümöce:
Van 40 alattvaló, akik egymás között felosztva tartanak három egésztelket, egy negyedtelket és egy tizenhatodosat, felértékelve
fl.
993.75
Ugyanott puszta egésztelek kettő, nyolcadtelek 1, tizenhatod telek 1, felértékelve
fl.
328.12
A régi urbarium szerint van még ott 1 egész pusztatelek és két negyedtelek, felértékelve
fl.
225
Zsellér 5, felértékelve
fl.
250
Az évi adójuk 80 frt, a capitale
fl.
1600
Élelmiszer címén fizetnek fl. 95, a capitale
fl.
1900
Az egykerekű malom után fizetnek évenként fl. 5 és a nyest állatbőrért fl. 3, a kettőnek a capitaleja
fl.
160
A földesúr rétje hoz évenként 4 szekér szénát, értéke
fl.
32

 
Possessio Telgarth:
A hét alattvaló egymás között 6 nyolcadtelket tart felosztva, felértékelve:
fl.
225
Van ott három puszta nyolcadtelek, felértékelve
fl.
110.50
Egy zsellér, mint a többiek felértékelve
fl.
30
Évi adójuk fl. 18.33, a capitale
fl.
366.60
Élelmiszer címén fizetnek fl. 20, a capitale
fl.
400
A vám harmadrésze címén befolyik földesúr 25, capitale
fl.
100
A malomból csak két forint folyik be és nyestbőrért fl. 3, a kettő capitaleja
fl.
100
A vízi fűrészmalom hozadéka másutt van kimutatva
 
 
E falu kétharmad része a szepesi káptalannak van elzálogosítva
 
 

 
Portio in possessione Vernár:
Ezt a falut 1686-ban a katonák teljesen elpusztították; lakói ide-oda széledtek, néhányan mégis visszatértek
 
 
Van ott egy puszta egésztelek, felértékelve
fl.
150
Egy puszta zsellértelek
fl.
15
Évi adójuk 23.33 forint és élelmiszer címén adnak fl. 15 cap
fl.
766
E falunak is kétharmad része a szepesi káptalannak van elzálogosítva
fl.
 

A két tárgyalt falunak az erdei megfelelőek épületfára és zsindelyek készítésére, de makktermésük nincs.
A fiscus regius részére lefoglalt javak összértéke
fl.
122,936.10

Az elhunyt nádor által zálogképpen inscriptióba adott javak a következők: Jolsva városa a kastéllyal és egyéb tartozékaival, mely a kassai Jézustársasági collegiumnak volt elzálogosítva fl. 33,333.33. – Nadras falu, a Hatvani családnak elzálogosítva. – Miglecz, a néhai Obvehorszky Ivánnak bérbe adva. – Pohorella és Helpa birtokok a néhai Keczer Ferencnek elzálogosítva. – Ugyanígy elzálogosítva Perlacz falu is. – Zawadka birtokban 12 jobbágytelek Zólyom megyének elzálogosítva. – Tergart és Vernar birtokokból a kétharmadrész a szepesi káptalannak volt lekötve. – Polonka falu részben a szepesi káptalannak, részben a nagyszombati jezsuita collégiumának volt lekötve in fl. 15,000
A becslés kelte: Cassoviae, die 30. 1692
Murány vár és tartozékai (Gömör m.).
Murány (Gömör m.) – Murányallya (Gömör m.) – Murány Lehota (Gömör m.) – Hosszu Réth (Gömör m.) – Nagy Rőcze (Gömör m.) – Kis Rőcz (Gömör m.) – Zdichova (Gömör m.) – Vizes Réth (Gömör m.) – Umro Lehota (Gömör m.) – Lubonyik (Gömör m.) – Chisnyo (Gömör m.) – Mnisány (Gömör m.) – Kopras (Gömör m.) – Jolsva Taplocza (Gömör m.) – Süvethe (Gömör m.) – Zavatka (Zawadka) (Gömör m.) – Sumjatz (Gömör m.) – Telgarth (Gömör m.) – Vernárth (Gömör m.) – Jolsva (Gömör m.) – Nadras (Gömör m.) – Miglész (Gömör m.) – Helpa (Gömör m.) – Pohorella (Gömör m.) – Perlátz (Gömör m.) – Závatka (Gömör m.)

Tartalomgazda