HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 006.

Dátum 1671. július 28.
Jelleg

4 old., fraktur alak, folio formátum, magyar nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány.

Szöveg

Conscriptio a Nagymihály oppidum határában található szántóföldekről.
(lehet, hogy az UC 111 : 4-ben található birtokosztással kapcsolatos)
Conscriptio terrarum in territorio Nagymihály
Nagymihályi határában két mezőre vannak földek. Egyik fele őszi és tavaszi vetésnek, másik fele a nagy mező nyomás. [Olvasható avagy mező nyomás-nak is.] 
föld
(darab)
Kereszt
Köböl
1)
„Laborcz parton malom iránt utra viggel vagyon le aratott árpa, – Marke föld”
5
-
5
2)
„Azon rendben utra viggel – fejér föld
9
111
12
3)
„Laborcz szegbe föld nro”
3
43
4
4)
„Országh utra viggel topoláni határral az törvény fánál határos”
4
39
3
5)
„Györkén tul országh utra viggel”
5
62
7 1/2
6)
„Ugyan Györkén tul rövid föld aratatlan”
3
-
2
7)
„Györkin tul”
2
8
11
8)
„Banyannak tizenhárom földekben”
 
 
 
 
„Árpa föld aratatlan
4
-
6
 
Borsó
2 1/2
-
4 1/2
 
Lencse
1 1/2
-
1 3/4
 
Zab
2
-
3
 
Tatárka, kender, répa
1
-
1
 
Tizedben borsó alá másnak adatot föld
2
-
3
 
(Az eddigiek összesítése):
Darab föld 44
Kereszt búza 263
Köböl széna 62 1/2
 
 
 
 
Ugarföldek:
Föld
Kereszt
Köböl
9)
„Banyara véggel”
5
-
5
10)
„Hosszu nevő országh utra véggel”
7
-
7
11)
„Otopolani nevü láz (láz=rét, kaszálás)
18
-
18
 
ugyan azon lázban
4
-
12
12)
„Bokor alatt való föld”
11
-
8 1/2
13)
„Ezekhez nem messze Ótopolani mezőn”
6
-
6
14)
„Ó Topolnai mezőn bokorra véggel”
4
-
4
15)
„Ugyanazon mezőn utra véggel”
11
-
18
16)
„Ó topolnai ugarra viggel vagyon gabona”
4
17
4
17)
„Ó Topolani bokorra viggel gabona”
10
21
5
18)
„Ó Topolani ker (sic!) alatt gabona”
3
10
2 1/2
19)
„Ó Topolani tövis mellett gabona”
1
4
3/4
20)
„Ugyanazon földön tul”
2
3
1/2
21)
„Ugyanott Ótopolyán egymás mellett gabona”
6
40
6
22)
„Ó Topolani mezőn mocsári határra véggel gabona”
5
10
3
 
Ugyanott ugar
4
-
4
 
„Kruh alat lévő búzák”:
 
 
 
23)
„Betlen uttyán viggel tiszta buza aratatlan”
6
-
9
24)
„Aratatlan buza föld”
3
-
3
25)
„Aratatlan buza”
2
-
4
26)
„Városra viggel aratatlan buza”
1
-
3 1/4
27)
„Hidhoz közel Laborczra viggel ugar föld”
4
-
2
 
(Összegezve):
 
 
 
 
Ugar föld: 74
Gabona Cruces: 105
Aratatlan buza föld: 16
Köböl buza: 131
 
 
 
 
„Hidon tul való földek:”
 
 
 
28)
„Közel hidhoz utra viggel”
2
-
2
29)
„Azokhoz csak özöl”
2
-
5
30)
„Item ugar rövid föld”
2
-
1 1/2
31)
„? döllő föld Verboczon menő kis ároknál”
3
-
4
32)
„Horokhoz viggel”
3
-
3
33)
„Latorcza mellett országh utra viggel”
3
-
1 1/2
34)
„Verboczra viggel ut mellett”
3
-
4 1/2
 
Csaczohi mező két nyomásra vagyon
 
 
 
35)
„Nagy Mihály felől rétekre véggel avagy az utra viggel buza vetés”
3
-
9
36)
„Azokhoz közel ugyanazon rendben aratatlan buza”
3
-
9
37)
„Más felől az pázit mellett parlag”
3
-
3/4
38)
„Ezen parlagok vigében ugar föld”
3
-
2 1/2
39)
„Ut mellett az erdőre viggel ugar”
3
-
4
40)
„Ugyanazon rendben ugar föld”
1
-
1
41)
„Az erdőn tul ugar”
9
-
9
42)
„Ugyan Csaszohoi erdőn tul erdőre véggel parlagh”
9
-
11
43)
„Ugyanazon renden ugar”
6
-
8
 
„Ezen földeknek vigiben kaszáló terem szina szekér 6”
 
 
 
44)
„Ugyanazon rendben ugar”
3
-
1 1/2
 
„Ennek is vigében egy kis kaszáló vagyon, terem fél szekér széna”
 
 
 
45)
„Ugyanazon rendben vagyon ugar föld”
7
-
10
 
„Ezen földek végében parlagh darab 3, terem szekér szénát 5”
 
 
 
 
(Összegzés):
Ugar föld: 48
Parlagh: 12
Aratatlan buza vetés: 6 (Kihúzva az összegzés végén: Buza vetés darab nro 5.)
Köböl széna: 87
Szekér széna: 11
 
 
 
46)
Solymosi határ felől Tűvisre véggel igen gazos szegény buza
6
-
6
47)
„Azon rendben gazos buza”
3
-
6
48)
„Ugyanazon rendben buza”
2
-
4
49)
„Ezen földeknek végében Rebrényi erdőre viggel buza vetés”
1
-
2
50)
„Azon rendben buza”
2
-
2
51)
„Ugyanazon rendben buza”
1
-
1
52)
„Falu végében utra viggel gazos buza”
3
-
9
 
(E résznek összegzése):
 
 
 
 
(Az egész kimutatás:) Summa:
„Ugar föld darab 133”
„Megh aratott és aratatlan föld darab 84”
„In summa föld nr. 245”
„Megyen ezekben Cassai köböl buza nr 304 1/4”
„Megh aratott kereszt buza nr 263”
„Gabona kereszr nr. 105”
„Földek vigiben terem szekér szina 11”
 
 
 

Nagymihály oppidum (Zemplén m.) (A tulajdonos nincs megnevezve.)

Tartalomgazda