HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 094.

Dátum 1684. április 22.
Jelleg

3 old. magyar, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet a szolnoki harmincados és az ott állomásozó katonaság tisztjei készítettek. Összeírás: az elhunyt királyi commissarius ingóságainak leltára.
Inventarium. A szolnoki harmincados, valamint az ugyanott állomásozó királyi katonaság egyik élelmezési tisztje, egyik századosa és egyik hadnagya jelenlétében, illetve általuk készített inventarium Veber Dániel királyi komisszarius elhunyta után, annak ingóságairól. Kelt Szolnokon, a fenti napon.
Szolnok:
A leltározók először néhány darab ékszert sorolnak fel, majd díszes, nyestprémmel és egyéb díszekkel gazdagon kirakott "Rás (!= rác) Kaluger süuegh"-et írnak le, azután: "Egy Ezüst Láncs(= lánc) farkas Börre valo, más képpen Aszonyokis szoktanak ollyan öueket viselni." Ezt követőleg ónból készült különböző tálak, tányérok, kannák, gyertyatartók. Réz és vas konyhaedények. Vászon asztal- és ágynemű. Finomabb anyagokból készült ágyelő kortinák. Szőnyegek. Díszes török köntösök. Díszesebb férfi- és női ruhák. Külön kötegben levelek, iratok. Német nyelvű, luteránus könyvek. (Csak így, sommásan.) Egy asztal, tábori székek, ládák. Végül: "Valami keuess Liszt, vay es konyhara valo ex diuersis leguminibus, kiuel az Aszony naponkent él. Egy kocsi, közönségess."
Veber Dániel javai.
(Heves m.): Szolnok

Tartalomgazda