HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 018.

Dátum 1735. január 3.
Jelleg

3 oldal, latin nyelvű eredeti aláírással hitelesítve.

Szöveg

„Aestimatio” Készítette Somogyi István kamarai számvevő.
Somogy István kamarai főszámvevő által Pozsonyban, a jelzett napon készített becslés, a fenti kis kamarabirtokról, mely egyébként a Száván túli hutini járásban fekszik.
Hruskovecz:
Nemesi udvarház, nemesi funduson. Fából épült, kopott, romladozó, de tágas, kétszintű épület. A helységek egy része élelmiszer és termény tárolására alkalmas. A lakószobák, konyha, mellékhelyiségek mind megvannak, de romladozóban. – A fundus tartozékai: Allódiális szántóföld (búza és rozs termelésére nem alkalmas, sziklás, kövecses talaj, ezért felváltva vetnek bele alakort, tatárkát és zabot. A földterület: holdakban.) (A föld kapacitásához a vetőmagot mindenütt varasdi mérőben adja meg.) Az allódiális szántót jobbágyok művelik, robotban. – Allódiális rét. – Allódiális szőlő (termése: zágrábi urnában). A jobbágyok szolgáltatásainak becsléséből megállapíthatók maguk a szolgáltatások is: az igaerővel rendelkező jobbágyok heti egy nap igásrobotot („labores animalisticos”! (szolgálnak; az igaerő nélküliek heti 1 nap gyalogrobottal („labores manuales”). A hegyvámot és a bordézsmát természetben adják. Az egyik jobbágy árendálja Milakova Szelo kis praediumot (puszta helyet), évi 2 kappanért és 1 mérő zabért. (NB! A conscriptor, ill. aestimator végül a jövedelmek összértékét, 5%-os kamatbázison visszatőkésíti!)
Hruskoveth kamarabirtok.
(Zágráb m.): Hruskoveth – Hutin – Milakova Szelo praedium

Tartalomgazda