HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 013.

Dátum 1710
Jelleg

A datálás az UC 101 : 12 irat alapján történt. 1 oldal, latin nyelvű kamarai feljegyzés.

Szöveg

Aestimatio az UC 101:12 irat alapján az iratba foglaltak első részéről, valamint Petőfalva possessioról.
Kamarai feljegyzés az UC 101 : 12 szerint összeírt, és a kamara javára konfiskált javak egy részének, valamint Petőfalva possessiónak becsértékéről, az alább írt possessiókban. (Dátumbecslés az UC 101 : 12 szerint!)
Petőfalva, Lehota, Könyök (praedium):
Becsértékek forintban és dénárban.
Volt Uzovich javak.
(Nyitra m.): Petőfalva – Lehota – Könyöch praedium

Tartalomgazda