HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 012.

Dátum 1710. április 25.
Jelleg

7 oldal, latin nyelvű kamarai egykorú másolat.
Kb. egykorú kamarai másolat.

Szöveg

„Conscriptio” Készítette Sengvicsy Tamás kamarai megbízott a javak konfiskálása alkalmából.
Sengvicsy Tamás kamarai megbízott által készített, Galgóczon, a jelzett napon lezárt összeírás, az Uzovich-javaknak a kamara javára történt konfiskálása alkalmából.
Lehota:
Nyolcad- és tizenhatod-jobbágytelkek, lakottak – deserták; a jobbágyok számos állatai (táblázatos kimutatásban). Külön deserta sessiók, melyeket a földesúr vagy majorsági szántónak használ fel, vagy – minden hetedik kepéért – bérbeadja őket a subditusoknak. – A telki állományhoz tartozó szántóföldek. 3 nyomásos művelés. (A föld vetőmagbefogadóképessége szapuban.) Jobbágyi irtásföldek (utánuk is a 7. kepét adják!) A telki állományhoz rét nem tartozik. – Faizás: A falu határában levő, de a compossessorok subditusaival közösen használt makktermő tölgyesben. E falut néhai Uzovich János szerezte meg az Ocskayak által cedált jogon Nagy Istvántól: – Ezen kívül egyéb birtoklástörténeti adatok is!
Könyök (praedium):
Majorsági épületek (hitványak, fából). „számos állat-állomány (ökrök, sertések) Lakott zsellértelkek. („Sessiones populosae inquilinariae.”) E telkekhez teli állomány nem tartozik, csak némi hitvány irtásföldek. – Szolgáltatásuk: Csak a sörfőzőházban dolgoznak, heti egy napot; kétkezi munkát. – Sörfőzőház „cum omnibus suis necessariis instrumentis” – faépület. – Majorsági szántóföldek. – Őszi vetés: kétszeres. Tavaszi vetés: árpa, zab (valamennyi mérőben). – Majorsági (földesúri) erdő (nagy darab erdő, fája azonban csak tűzrevaló). – Majorsági rét csak annyi van, amennyi a szántóföldek végében kaszálható. (A birtokot terhelő kölcsönökre és birtoklástörténetre vonatkozó pontos adatok.)
Marcal:
Jobbágy-negyedtelkek lakottak – deserták. – Szolgáltatásaik: „Qui subditi alium Laborem non praestant, nisi quod terras decimales ibidem arare et inseminare teneantur et simul etiam demetere.” Kevés rét, kiterejdt erdőség (makktermő) a falu határában.
Haláp:
Egyetlen negyedtelkes jobbágy. Szolgáltatása: „qui etiam ad arandas terras et metendas fruges tenetur.”
Izsák:
Ez idő szerint: „portio deserta”. Elnéptelenedése előtt virágzó possessio volt; az itteni Uzovich-jobbágyok 37 1/2 Ft készpénzt szolgáltattak. – Tágas, elegendő szántófölddel és legelővel rendelkező birtokrész.
Uzovich János volt javai. (Nyitra, Nógrád, Pest m.)
(Nyitra m.): Lehota – Könyék praedium – Nyitra civitas
(Nógrád m.): Merczal (!= Marcal) – Halab (!= Haláp)
(Pest m.): Isák

Tartalomgazda