HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 087.

Dátum 1770. április 10.
Jelleg

8 old. latin eredeti.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Lányi József nagyváradi fiskális provisor készített. Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, puszta telkek.
Nagyszántó:
lakosok név szerint, sessiók – ökör, ló, tehén, „pecora in arnento” (gulya-marha), juh, sertés, méh – évi készpénz taxa – a sessiók fekvése – szomszédok, stb. pl. „in vicinatitibus sessionibus ab occidente Georgii Gönczy, ab oriente cespitis pagi” – deserták a fentiekhez hasonló helymeghatározásokkal, eddig a lakott egész sessiók évi 2 rajnai frt. taxát fizettek, a fél sessiók pedig 1 frt-ot – az urbárium bevezetése óta „a quolibet sessione indiscriminatim solsolvatur flor. Rhen. 1” – az urbárium bevezetése előtt nem voltak a sessióhoz állandóan hozzátartozó szántók és rétek, hanem évente kilenced fejében elvállaltak bizonyos szántókat a földesúrtól – most az urbárium ezt is rendezi – várható kilenced hozam és ennek készpénz értéke – rétek – szokásos szénahozamuk – a Körös áradásai veszélyeztetik a határt
Boronkay Ádám, majd Beliczay János végül Csernyánszky János birtokrésze.
(Bihar m.): Nagy Szántó

Tartalomgazda