HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 086.

Dátum 1766. december 20.
Jelleg

10 old. latin eredeti.

Szöveg

Becslés, melyet Csernus István sókamarai számvevő készített puszta és egykor lakott portiók, vetés, rétek, romos kúria és melléképületei.
Conscriptio et Aestimatio
Méra:
a kihallgatott tanúk névsora, életkoruk – a birtok provizora – sessiók száma régen – jelenleg csak egy zsellér él a portión – a deserta sessiók „meris allodialibus aedificiis… occupatae habentur” – szántók, két forgóban, vetéskapacitás – a második forgóban lévő szántóterület „pro arvo manere assolens, singulo anno quiescat, adeoque nullum fructum producit” – várható terméseredmény „erga singulam metretam producit quatvor” – a négyből egy vetőmagnak marad, másfelet a megművelés költségeire kell számítani, így tiszta haszonként másfél mérő számítható, átlagban „singula metreta á Xferis 30 assumatur” – tavaszi veteményekre nincs külön terület, vagy az ősziek részéből hasítanak ki erre, vagy a szomszéd praediumoktól bérelnek „erga consvetas praestationes” – kenderföldek várható terméshozama és tiszta haszna – rétek szénahozama – legelők kapacitása – cserjés erdőcske – a földek javítása trágyázással – romos kúria-épület – szérűskert – kerítés – „ad 43 orgias palis quaercinis, reliquum vero fimoso stramine exstat” 300 tölgyfa-karóból és trágyázás – szalmából rakott kerítés – szekér-szín – szarvasmarhák istállója „arundine circumdatum, stramine tectum” – földbeásott pincécske – káposztáskert, körülötte árkok – trágyás szalmából rakott kerítés – oldalt 137 fűzfa és töltés a vízáradás ellen – sertés-ólak, karám a tehenek számára fából – szénáskert – cséplőhely – ló-istálló, juhakol, tölgy-fa karós kerítéssel – béresek lakása – földbeásott kút – a sok trágya és szalma kerítés elkészítési munkájának készpénz értéke 50 fl. „cincturarum fimosarum et straminearum labores aestimati sumt ad ducenta manualia diurna” a 15 krajcár = 60 fl.
Fáy-féle portio.
(Heves m.): Méra

Tartalomgazda