HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 070.

Dátum 17. század vége
769. május 12.
Jelleg

4 oldal, latin, eredeti. Keltezetlen, korára tartalma utal. + 1 példány másolat, 1769. május 12. Készítette: Korponay Sándor

Szöveg

„Bona Michaelis Uraj” Összeírás: subditusok név szerint, állataik. Készítették: Boros Zsigmond Szatmár vármegye assessora, Domaházi Miklós Szatmár vármegye aljegyzője és Visky János Szatmár vármegye jurátusa.
(Conscriptio)
Az összeírás táblázatos részének rovatai: jobbágynevek – fiúgyermekek – ökör – ló – tehén – sertés – méhkas – juh – puszta telek, névvel
Lekenteze:
Mindössze egy puszta negyedtelek.
Szinyi-Várallya:
Szőlő, névvel, jelenleg megművelésre átadva „usque ad beneplacitum Fisci Regii, azzal a jobbágytelekkel együtt, melyhez tartozik, s a melyen jelenlegi művelője lakik.
Uray Miklós birtokai.
(Zemplén, Szatmár m.): Császló – Ura (praedium) – Szinyér-Várallya – Felső-Falu – Komorzán (Komorzány) – Lekencze (Lekentze) – Szamos-Telek – Újváros (praedium) – Vámfalu (Vámfalva) – Rákos – Tur-Vékonya – Terep – Udvari – Batiz – Tartocz

Tartalomgazda