HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 069.

Dátum 1699. február 23.
1769. május 12.
Jelleg

7 oldal, latin, egyszerű másolat. + 1 példány másolat: 1769. május 12. Készítette: Korponay Sándor registrator.

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: kastély, melléképületei, gazdasági épületei, postfunduália, subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatások. Összeíró: nincs feltüntetve.
Inventarium.
Licsird kastély:
Az 5 tornyú kastély állapotának, a szobák beosztásának és az ablakok helyzetének leírása (pl. üvegezett, rácsos, bedeszkázott, stb.) – Két lóistálló (18 férőhelyes) kőből építve, erősen romladozó állapotban. – Sertésól, fából készült, 4 állat számára. – Két, emeletes kőépület; a szobák, ajtók és ablakok leírása. A rongálódások mértéke jelezve. – Rongált tetejű kápolna, kriptával. – Az egész kastélyt kőfal veszi körül, mely helyenként javításra szorul. A kastélyból jobbra fából és vályogból készült méhkelence 50 kasra. – Nagy gyümölcsöskert, gyümölcs-aszalóval. – A várban egy szabad kiköltözésű ács is lakik. – Fából épített majorház, sajtraktár, kenyérsütő kemence, borjú-istálló. – Az allódiumot rogyadozó kerítés övezi. A falu felé eső részen szérű, megroggyant oszlopokkal. – A kastély mögött kender- és káposztás-kert, továbbá egy másik veteményes kert, mellette pálinkafőző ház. – Bormérés, kis pincével, megviselt állapotban. – Mögötte két puszta halastó. – Földesúri szántó, 3 nyomásban; a lemesi tábla: 12, 6, 9 köblös. Az abosi tábla: 12, 10, 4 köblös és a somosújfalui tábla egy darabban 26 köblös. – Uradalmi kaszáló 26 öl széna hozammal. Néhány rét darab, melyet eke alá fogtak, 7 kassai köblös. Egy 20 öl szénát adó rét és egy sessio zálogban az Andrássyaknál. – Locus.. pro pavendis equis. – Némi földesúri tölgyerdő, és ugyanott egy 3 köblös zab-föld. – Jobbágy és zsellér névsor. – Telek-nagyság. – Jobbágyfiak száma. – Ökrök és tehenek száma. Georgius Kovács educillator, advena conventionatus. – Pusztatelkek: mindegyiknél név szerint is felsorolva, hogy egy nyomásban hány köblös szántóföld és hány szekér szénát adó rét tartozik hozzá. – Locus Braxatorii.. desertus. – Az allódiális szántó téli és tavaszi vetésterülete, köbölben. – A falu temploma romos. – Allódiális készlet: 6 öl széna és 10 pulyka. – Az educillatiót árendálják. – Census: telkenként 2 tyúk és 10 tojás. Minden zsellér 1 tyúk és 4 tojás. Továbbá Mihály napra minden jobbágy és zsellér egy-egy zsákot. – Minden jobbágy köteles évente a földesúr fonalából 3 öl durva és 3 öl finom vásznat szőni. A zsellérek 2–2 öllel szőnek. – Szüret idején minden telkes jobbágy fogatot ad a borszállításhoz egy v. két ökörrel. Ugyanakkor a zsellérek gyalogszerrel szolgálnak. Esős időben valamennyi jobágy és zsellér köteles munkára jelentkezni. – Robot: általában a telkes paraszt 4 ökörrel heti 3 napot szolgál, a zsellér mindennap gyalogosan a fő munkaidőben, egyébként hetente háromszor. Az ünnepnapok okozta kiesés nem csökkentheti a heti robot mennyiségét. – Ha egy paraszt pálinkát főz, 12 ft. büntetés terhe mellett tilos azt neki eladni. – Minden terményükből kilencedet adnak kivéve a kölest, a borsót és a lencsét. – Pusztatelki földek után nona + decima jár a földesúrnak. Irtvány-földek után kettős dézsmát adnak a földesúrnak. – Csak az egyházi tulajdonnak minősülő földek után jár dézsma a licsirdi egyháznak. – A Licsirddel határos falvak (Somos, Abos és Somosújfalu) felsorolása.
Néhai Keczer András javai.
(Sáros m.): Licsird castellum

Tartalomgazda