HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 066.

Dátum 17. század közepe
Jelleg

7 oldal, latin, másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

„Specificatio” Összeírás: subditusok név szerint. Összeíró: nincs feltüntetve. Másolat.
A régi Zala megye területén fekvő csáktornyai uradalom tartozékai, ma Jugoszláviában találhatók.
Jobbágynevek – quarták – „Martinus Steffuli loco Adreae Pascsicz” – inquilinus, névvel quarták, zsellérek összesen
Szerdahely:
3/12-es, névvel.
Vratissnicz:
Egésztelkes, névvel – tertialista, névvel.
A helységek felsorolása után: Összesítés: egész telek összesen 1 – féltelek összesen 6 – harmadtelek 5 1/4 – negyedtelek összesen 59 – zsellér összesen 22 – Compensatio nobilium: a grófnőnek a nemesek „cesserunt Ladislaus Falussi in loco Spethani Markffi cum colonis et inquilinis… sess:4” – más sessiókkal együtt. A grófnak ugyancsak átengednek a nemesek különböző nagyságú sessiókat, az előbb felsorolt helységekben. Bejegyzés egy fennmaradt negyedtelek felhasználásáról. – A veschiczensi malomért nevezett grófnő Ádám gróf gyermekeinek részéből átengedi és átadja Péter grófnak két malmát, egyiket Vreljarian (Válljaria?), mely Zrínyi Miklós jószága volt, másikat Ottokon. – Továbbá a nevezett jószágokon lévő telki állományú és a nemesi curiákhoz tartozó puszta földekért nevezett grófnő fiai részéből hasonló állományú pusztaföldeket ad át. Hitelesítések.
Zrínyi Péter birtokai.
(Zala m.): Villa Macinicz (ma Macinec) – Villa Obresancz – Szerdahely oppidum (ma Mursko Sredisce) – Villa Vratissnicz (ma Vratisined) – Villa Also Kraliouecz – Villa Also Mihalouecz – Villa Szent Maria (ma Sveta Marija na Muri) – Villa Drusilouecz – Villa Nouakouecz – Villa Czuettokincz – Villa Peklénicza (ma Peklénica) – Villa Lapatincz (ma Lopatinec) – Villa Marzarouecz – Villa Hracson (ma Hodosan?) – Villa Grécsan (ma Gorican?) – Villa Sztranetnicz – Villa Badlicsan – Villa Vukanouecz – Villa Dobrouvicza – Villa Zaszad

Tartalomgazda