HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 065.

Dátum 17. század vége
Jelleg

4 oldal, latin tabella. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

„Summarius Extractus” Becslés: birtokrészek becsértéke 4–5-6%-os kamatbázison.
Összeíró: nincs jelezve.
Extractus. Copia.
Táblázatos értékbecslés. Összesítés a horvátországi, jelenleg a fiskus kezén lévő volt Zrínyi-Frangepán- és Bukovachki birtokokról.
A táblázat rovatai: 1. az egyes dominiumok vagy egyéb jószágok (bona, curia, castellum, portus) neve, közjogi és birtokjogi (Zala megye, Zágráb megye, ill. a Tengerparti részek, – a birtokosok, illetve rész-vagy zálogbirtokosok feltüntetése). – 2. becsérték („detractia expansis) külön rovatokban a 4-, 5-, ill. 6%-kal számított tőkeérték. – 3. elzálogosított és katonai szolgálat fejében szabad jószágon ugyancsak 4-, 5-, ill. 6%-kal számított becsértékkel számított becsértéke (külön rovatokban). – 4. Jelenleg a fiskus kezén lévő jószágok 4-, 5-, ill. 6%-kal vett értékbecslése. – 5. Épület- és állatállomány fentiek szerint megadott becsértéke.
Bona Busiako:
Nemesi jószágok is vannak „non tamen apposita sunt aestimationi” – További bejegyzés zálogbirtokokról, a zálogösszeg feltüntetésével.
Curia Ztanchich:
Az „aedificia” rovatban: „aedificia ab exiguitatem non exponuntur”.
Curia Sesztine:
Nemesek és libertinusok nincsenek.
Castellum et Bona Ribnik:
Bejegyzés az esetleges elzálogosított jószágok és épületek címén bekövetkezhető értékcsökkenésekről.
Curia et Bona Brod:
Libertinusok és nemesek nincsenek. – Épületei kicsinyek, ezért értékbecslés nem történt.
Bona Svarcha:
A károlyvári generális kezében. – A svarchai várat nevezett generális földig lerombolta („fundultus devastavit”)
Domus Carlostadiensis:
Ugyancsak fentnevezett generális kezében.
Dominium Buccari:
A buccari kikötő és uradalom a kereskedelmi telep nélkül.
Dominium Grobnik:
Lásd Buccari.
Portus Buccari:
Libertinusok nincsenek. Épületek, műhelyek („laboratoria, fabricas”), raktárak értékbecslésével együtt.
Domus Carlostadiensis (még egyszer):
A károlyvári generális birtokában.
Zrínyi birtokok:
Dominium Chaktornia – Bona Busiako – Curia Ztanochich (Szántóházán) – Curia Sesztine – Dominium Ozaly – Domus Zabrabiensis – Castellum et Bona Ribnik – Curia et Bona Brod – Bona Svarcha – Domus Carlostadiensis – Dominium Buccari – Dominium Grobnik – Portus Buccari
Frangepán birtokok:
Domus Carlostadiensis – Dominium Boszilievo – Castellum et Bona Szeverin – Bona Szvechai – Castellum Novigrad cum Boni – Castellum Novi – Molendinum Ternovium
Bukovachki-birtokok:
Curia Lomnicza – Curia Turan – Domus Zagrabiensis
Zrínyi és Frangepán-féle fiskális birtokok.
(Zágráb, Zala m.): csáktornyai uradalom – Bona Busiako (Zágráb m.) – Curia Ztanchich Szántóházán (Zágráb m.?) – Curia Sesztine a romokban fekvő Medve vára tartozéka – Dominum Ozaly az ozalyi uradalom, Zágráb megyében – Domus Zagrabiensis (Zágráb m.) – Castellum et Bona Ribnik a ribniki kastély és tartozékai (Zágráb m.) – Curia et bona Brod a brodi curia és tartozékai Zágráb megyében – Bona Svarcha (Zágráb m.) – Domus Carlostadiensis (Károlyvár, Zágráb megye, Zrínyi-birtok, allódiummal együtt. – Dominium Buccari) az Adriai tenger partján- tengerpart részek és Zágráb megyében – Dominium Grobnik (ugyanott) – Portus Buccari et ferrifordinae cum bonis Chabar (Buccari kikötője és a vasbányák, a chabari jószággal együtt. (Zágráb m.) – Domus Carlostadiensis – Frangepán-birtokokban lévő ház, kerttel, Károlyvárott (Zágráb m.) – Dominium Boszilievo (Zágráb m.) – Castellum et Bona Szeverin a szeverini kastély és tartozékai Zágráb megyében – Bona Szvechai Károlyváros mellett, Zágráb megyében – Castellum Novigrad cum Bonis (Zágráb m.) – Castellum Novi (Tengerparti részek) – Molendinum Ternovium a Novi-i uradalom tartozéka (Tengerparti részek) – Curia Lomnicza (Bukovachkiani-Fiskalis) (Zágráb m.) – Curia Turan – Domus Zagrabinesis

Tartalomgazda