HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 051.

Dátum 18. század eleje
Jelleg

1 oldal, magyar, egykorú másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

„Cziczva varahoz tartozando jossagnak rendi” Összeírás: majorság, malom, szőlőhegyek. Összeíró: nincs feltüntetve. (Felsorolás)
Váralja:
Majorság (szép) – malmok (jó) – A (Homonnay) grófnő, Barkóczi Ferenc és Szemere Úr osztoznak rajta.
Varano oppidum:
Szőlőhegy – malom – udvar (2) – A grófnő és Barkóczi Ferenc részbirtoka.
Hosszumező:
Szőlőhegye a grófnő és Szemere László részbirtoka.
Szedlicze:
A grófnő és Szemere László osztoznak rajta.
Majorocz:
Hartyani András bírja.
Mernyik:
Szemere Lászlóé.
Mihálkó:
A grófnő prédikátora, Horvát Mihály bírja.
Dobra, Benkocz, Valko, Lomna és Trepecz:
Barkóczi Ferenc birtoka, kivéve Lomnát, melynek csak fele az övé.
Komarocz:
Majorság, egészben a grófnő birtoka.
Jesztreb:
A grófnőé.
Izsép:
A varanói praedikátor bírja.
Mogyoróska:
Szép majorság – malom – a grófnő és Szemere László osztoznak birtokán.
Fekete-Patak, Hermány:
Mindkettő a grófnő és Szemere László részbirtoka.
Aranyos-Patak:
Az ungvári várnagy, Vid úr bírja.
Agyagos:
Forgacz Istvánné birtoka.
Rudlyó:
Putnoki Ferenc bírja.
Zamutho:
A grófnő és Diviny Péter részbirtoka.
Soókut:
A grófnő, Szemere László és Diviny Péter osztoznak birtokán.
Csáklyó:
Malom – Barkóczi István, Putnoki Ferenc és Nagy András bírja.
Csemernye:
Urasági majorok, melyeken a grófnő, Barkóczi Ferenc és más nemesek osztoznak.
Lomnicza:
A grófnő, Barkóczi Ferenc és Szemere László birtoka.
Szacsur:
a grófnő, Szemere László és nagyobb részét Diviny Péter bírja
Dávid-Vágás:
A grófnő, Barkóczi Ferenc és Diviny Péter osztoznak rajta.
Bányátska:
Keczer Ferencé.
Volya:
A grófnő, Barkóczi Ferenc és Szemere László bírja.
Krajna:
A varanói plébános bírja.
Rozgony:
A kassai Váradi Pál fiai, Hartány András, valamint Forgacz Miklós részbirtoka.
Szepszi:
Negyed részét Fodor János bírja.
Sima:
Váradi Pál fiai Hartyány Andrással együtt bírják.
Györke:
Váradi Pál fiai és Forgácz Miklós részbirtoka.
Haraszti:
Czerlyei Pál, a Váradi-fiúk és Forgácz Miklós osztoznak rajta.
Vajkócz:
A Váradiak, Forgácz Miklós, Keczer András és Menyhért részbirtoka.
Rima-Szombath oppidum:
„es Giongiös (Gyöngyös) is ezekhezvalo.”
Egykori Rozgonyi birtokok. Csicsva várához tartozó jószágok felsorolása.
(Zemplén m.): Varallia (Váralja, Csicsva Alya) – Varano, oppidum – Hosszu mező (Hosszu-Mező) – Szedliczke (Szedlicze) – Moioroczka (Majorcz) – Mernik (Mernyik) – Mihalika (Mihálkó) – Dobra – Benkocz – Valiko (Valko) – Lumna (Lomna) – Trepecz – Comorocz (Komarócz) – Jestreb (Jesztreb) – Izep (Izsép) – Mogioros (Mogyoróska) – Fekete Patak – Herman (Hermán) – Aranics Pataka (Aranyos Patak) – Agiagos (Agyagos) – Rudlio (Rudlyo) – Zamuto (Zamutho) – Sokut (Soókut) – Czaklio (Csáklyó) – Czemernie (Csemernye) – Lomnicza (praedium) – Szaczur (Szacsur) – David Vagas (Dávid Vágás) – Baniaczka (Bányátska) – Volia (Volya) – Kaina (Kajna)
Rozgonyi jószág tartozékai, „az ki ugian Cziczva varahoz biratatot”: Rozgon (Rozgony) (Abaúj m.) – Sepsi (Szepszi, oppidum) (Abaúj m.) – Sima (Abaúj m.) – Giorke (Györke) (Abaúj m.) – Harasti (Harasztj) (Abaúj m.) – Vaikocz (Vajkócz) (Abaúj m.) – Rima Szombat, (Rima-Szombath) oppidum (Gömör m.)

Tartalomgazda