HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 050.

Dátum 1696. március 20.
Jelleg

7 oldal, latin, eredeti.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Senkviczy Tamás készített. Összeírás: kuriális épület, postfundualia, vetés, subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásuk, szőlők, allódiális állatok, vermelt gabona.
Lajosfalva:
Domus curialis, jelenleg nagyobbrészt romos állapotban, mindössze egy, kőből épült helyiség ép. – A kúriához tartozó kert teljesen elhagyatott, füves legelővel együtt. – A curia szántóföldjeit három nyomásban művelik, kapacitásuk nagyszombati mérőben megadva. – Ezeken a szántóföldeken kívül a praedium határában még bizonyos extraneus nemesek is bírnak szántókat, milyen jogon, nem tudni. A szántóföldek kapacitását ugyancsak nagyszombati mérőben adták meg. – Lakatlan zsellérház. – Lakott zsellérházak, a bennük lakó családfők nevével. – Valamennyi rendelkezik igaerővel, de ezzel nem szolgálnak, mivel az itt létezett allódium azóta elpusztult, helye is pusztán áll. Helyette a földesúrnak meghatározott mennyiségű gabonát tartoznak elvetni (mind tavaszi, mind őszi vetésre) és a termést asztagokba rakni. A maradványföldeket saját maguk számára vethetik be, a termés után az 5. kereszttel adóznak. – Földesúri rét, a lekaszálható széna mennyisége ölben. A rétet a zsellérek kaszálják és boglyákba is gyűjtik. – A praedium határában tölgyerdő, valamint kisebb erdőcske, nyárfákkal. – Két szénaboglya, a nemeskürti állatállomány számára. – Vermekben lévő gabonamennyiség: rozs nagyszombati mérőben, zab nagyszombati mérőben, a belőle elvetett mennyiség levonásával. – Tönköly a belőle elvetett mennyiség levonásával. – Őszi vetés nagyszombati mérőben, tavaszi vetés nagyszombati mérőben.
Pogány:
Lakott zsellértelkek, a Pográny-család birtokában, a rajtuk lakó zsellérek nevével, akik gyalogrobottal szolgálnak, s helyük után évente 2,25 forint censust fizetnek – Puszta zsellértelkek, aki földjeiket éli, „tenentur dare capetium nonam.” – A felsorolt szántóföldeken kívül egyéb megműveletlen földek is vannak, melyek után, ha bevetik, a földesúrnak ugyancsak kilencedet adjanak. – Egykerekű malom, melynek jövedelme kétharmad részben a földesúré (mind a censusból, mind a gabonából), egyharmada a molnáré. – Tölgyerdő. – Rét, szénatermése szekérben. A másik két rét után, melyet a zsellérek maguknak kaszálnak, a földesúrnak adjanak egy kappant és egy kalácsot. – Megművelt szőlők, a földesúrnak kilencedet adnak tőlük, valamint egy kappant, egy kalácsot és egy mérő zabot. – A zsellértelkekhez tartozó szőlők, jelenleg megműveletlenek. – A felsorolt, s a Pograny-család birtokában lévő telkeken kívül ugyanitt találhatók még puszta zsellértelkek. E telkekkel kapcsolatos birtoktörténeti és zálogjog adatok, birtokviták leírása.
Nemeskürth:
Teljesen elhagyott, romos állapotban lévő curia, lakószobákkal, konyhával és pincével. – A curia veteményeskertje jelenleg teljesen megműveletlen. – A curia területéhez tartozik egy egykor meglévő allódium puszta helye, kerttel. – A curia szántóföldjei holdban. – Kisebb darab földek, irtványok. Az irtványföldeken azelőtt szőlők voltak. – A felsorolt földek együttes kapacitása, mérőben. – Egyéb földdarabok, ugyancsak a kúriához, melyeket a jobbágyok maguk között osztottak szét, s élnek. Kapacitásuk mérőben. – A kúriához tartozó lakott zsellértelkek. Lakóik, névvel. Ezek mindnyájan „nonnisi manuales et pedestres labores praestant”, mivel igásállataik nincsnek és újonnan jöttek. – Puszta zsellértelkek. – Birtoktörténet, birtokjogi vita leírása jobbágytelekkel kapcsolatban. – A curiához, melyet most allódiumnak használnak, tartozó állatállomány felsorolása: ökrök, tehenek, tinó, üszőborjú, ártányok, ludak, tyúkok. – A csűrből elvermelt gabona: árpa mérőben, zab mérőben, búzából, kevertből és rozsból semmit sem találtak. – Őszi vetés mérőben. – Tavaszi vetés mérőben. – Lenvetés mérőben. – Zabvetés mérőben.
Nyáry Ferencné Thököly Zsófia konfiskált birtokai.
(Nyitra m.): Lajosfalva praedium (L. Nagy szerint pagus) – Pograny – Nemes-Kürth

Tartalomgazda