HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 040.

Dátum 1703. január 19.
Jelleg

3 oldal, latin, eredeti.

Szöveg

„Conscriptio et Aestimatio”, melyet Gundelfinger János számvevő készített. Összeírás és becslés: jobbágytelkek, kuriális telkek és tartozékainak becsértéke.
Az összeírt részjószágok fele Zákány Zsuzsannát, a hűtlenségi perben elhalt Madacs Péter feleségét, másik fele Zákány Erzsébetet illette: „adhuc indivisorum”.
Szilvás-Ujfalu:
Puszta jobbágytelkek, egyenként és összesen megadott becsértékkel.
Alsó-Bereczky:
Az összeíró egyaránt azonos becsértékkel számolva (mivel két tehénen kívül egyebük nincs) adja meg a becsértéket. – Puszta jobbágytelkek, melyek azonban becsérték szempontjából csak mint zsellértelkek jöhetnek számításba, mivel nagyrészüket elöntötte a Bodrog. – Puszta curiális fundus, melyen egy igen rossz állapotban lévő ház (szó szerint rongyos – lacera) áll, mely alig ér 10 forintot, becsértékük. – A kúriához két nyomásban művelt szántóföldek tartoznak, kapacitásuk köbölben megadva. Becsértékük köblönként és összesen is feltüntetve. – Rétek, szénatermésük szekérszám feltüntetve, becsértékkel.
Agócz praedium:
Puszta féltelkek, becsértékkel.
Luka:
Puszta egész- és fél jobbágytelkek, melyek a fenti puszta telkekkel együtt zálogban vannak.
Hotyka:
Fél jobbágytelek becsértéke. – Puszta féltelek becsértéke. – Elhagyott, megműveletlen szőlők a tolcsvai szőlőhegyen, névvel, becsértékkel.
Zalkód:
Puszta fél jobbágytelkek, értékbecsléssel.
Kalsa:
Fél jobbágytelek – egész pusztatelek – fél pusztatelek – egyenként, összesen becsértékkel, birtokrész-levonással.
A felsorolt részbirtokoknak a fiscusra jutó becsértéke: fl. 2608,50.
Néhai Zakany Zsuzsanna és Erzsébet fiskus számára foglalt javai.
(Zemplén, Abaúj, Szabolcs m.): Szilvás-Ujfalu (Zemplén m.) – Alsó-Bereczky (Zemplén m.) – Agócz, praedium (Zemplén m.) – Hogyka (Hotyka) (Zemplén m.) – Zalkod, portio (Szabolcs m.) – Kalsa, portio – (Abaúj m.) – Luka, portio (Zemplén m.)

Tartalomgazda