HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 034.

Dátum 1697. május 4.
Jelleg

3 oldal, latin, egyszerű másolat.

Szöveg

„Conscriptio” Összeírás: subditusok név szerint, postfundualia, úrbéres szolgáltatás, kúria postfundualiái.
Kutniak:
A kúriához tartozó szántóföldek kiterjedése holdban a kaszálók szénatermése szekérben. – A jobbágyok: jobbágynevek – teleknagyság – robot – a telekhez tartozó szántóföld, holdban – kaszáló, szénaterméssel. – A robot nagysága változó: heti egy-két nap igával, vagy akinek nincs igásállata, gyalogszerrel szolgál heti egy-egy napot. – Puszta domus colonicalis – (2) féltelkes. A hozzátartozó szántóföldek nagysága holdban, a kaszálók szénatermése szekérben. – A féltelkes jobbágyok Szent Márton napjától Szent Péter napjáig heti egy, Szent Péter napjától Szent Mártonig pedig heti két napos robottal tartoznak szolgálni. – Az oldalak végén a szántóföldek holdszámban, a kaszálók szénásszekér-számban összesítve. – A kúriához sem, erdő, sem szőlő, sem hegyvám nem tartozik, sem az összeírt jobbágyok a felsoroltakon kívül egyéb adóval nem tartoznak. – Az összeíró megjegyzése: az összeírtakból az első két jobbágy, valamint a curia, valamennyi tartozékával „pro dote et intertentione eiusdem viduali ac residentia, Viduae possidenda reliqueram”, a többi jobbágyot azonban a kamara rendeletére a fiscus számára „attenderam”. További bejegyzés arról, hogy nevezett özvegy a jobbágyokat a kamarai szolgálattól visszatartotta, majd a bánhoz az összeíró ellen annyi „lamentationes et iniquas querimonias” intézett, hogy végül is „omnia ita impune praetereunt.” – A curialis és colonicalis szántóföldek kiterjedése holdban, összesen réteknél, ugyanaz. – Az összeírásban 2. és 11. sorszám alatt felsorolt egésztelkes jobbágyok robotja: egyikük heti egy, másikuk heti két napos igásrobottal szolgál egyik héten, másik héten ő is egy napot szolgál; az összeírás zárórészében mindkettőjüket azonos robottal terheltnek tüntetik fel, azaz Szent Márton naptól Szent Péter napjáig egyik héten egy, másik héten kétnapi igásrobottal tartoznak. Szent Pétertől Szent Mártonig egyik héten két, másik héten három napig szolgálnak igával. Egyéb adójuk nincs.
Néhai Fábri Fülöp javai.
(Kőrös m.): Kutniak

Tartalomgazda