HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 023.

Dátum 1689. április 27.
1769. július 5.
Jelleg

2 oldal, latin, eredeti. + 1 példány másolat, 1769. július 5.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Riegler György és Megyesy Mihály készítettek. Összeírás: nemesi ház és berendezése, gazdasági épületek, puszta szőlő.
Domus libera, kőből. – Atrium, „cum fornice lapidibus obductum”, kamra, vasalt ajtóval, ablakai „crateribus ferreis cinctae”, három színre festett fogas. – Hypocaustum a család számára, fából, mellette kamrával, ugyancsak vasalt ablakokkal. – Mellette nagyobb kamra, fából, bortárolásra alkalmas, a fentiekkel egy tető alatt. – Istálló. – Ugyanezen a funduson boltozat nélküli vályogpincék (sine fornice (lapideo, terrea), a bennük tárolható hordók mennyiségének feltüntetésével. – Ugyancsak a házhoz tartozik még egy kertecske is, melybe kis csűr áll. – Teljesen elhagyott, puszta szőlő a tolcsvai promontóriumon, Somos nevű, melyet senki nem gondoz jelenleg. – A becslőbizottság hitelesítő szövege. – Összes becsérték: fl. Hung. 1200
Egykor a notorius Szerdahelyi Pál által bírt, „nunc autem comperta prae manibus domini Georgii Kozma in oppido Tolcsva residentis” jószágok összeírási a konfiskáció alkalmából.
(Zemplén m.): Toltsva, oppidum

Tartalomgazda