HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 022.

Dátum 1689. december 13.
1769. július 5.
Jelleg

3 oldal, latin, eredeti. + 1 példány másolat, 1769. július 5.

Szöveg

„Conscriptio et aestimatio”, melyet Vas Gáspár készített. Összeírás: kúria és postfundualiák, szőlők, subditusok és puszta telkek.
Vajnatina:
Curia nobilitaris, részben kőből, részben fából építve, a szükséges tartozékokkal. Pince, istállók, allodium és kertek is tartoznak hozzá. Együttes becsértékük. – A kúriához tartozó szántóföldek, kapacitásuk kassai köbölben megadva. – Rétek (10), szénatermésük szekérben.
Porubka:
Egésztelkes jobbágy (2).
Prekopa (Priekopa):
Pusztatelek (fél).
Hunkocz:
Ugyanaz.
Ribnicze:
Lásd: Porubka
Remethe:
Féltelkes jobbágy.
Németh-Poruba:
Lásd: Remethe
Zavatka (Zavadka):
Féltelkes jobbágy – puszta fél jobbágytelek (2).
Lucska:
Egésztelkes jobbágy – puszta negyedtelkek (2).
Kis-Zalacska:
Lásd: Remethe
Nagy-Zalacska:
Lásd: Zavatka
Konyus:
A falu promontóriumán szőlők (3), a várható bortermés hordókban. – Ugyanitt tölgyerdő, a körülbelüli évi jövedelem forintértékével.
Lasz (Laáz) praedium:
A gabonadézsmából származó jövedelem forintértékben (ez egyben a becsérték is).
Az összeírás jobboldalán két rovatban szerepel a jelenlegi állapot szerinti, valamint az örökjog szerinti becsérték. – Az összeírt jószágok fentiek alapján megadott becsértéke: ft. 3800 – ft. 5790 – Egész- és féltelkes jobbágyok. – Szántóföldek (kapacitásuk kassai köbölben). – Földesúri szőlő, névvel, melyet a jobbágyok művelnek, egykor több (20), ma kevesebb (6 hordó) borhozammal. – Rét, szénatermés szekérben. – Bor- és gabonakilencedből származó jövedelem. – Tölgyerdő, a makkoltatható sertések számával.
Összes becsérték: ft. 2872 – 4362,2/3
Néhai Gyulaffy László konfiskált javai, melyeket Teresznye helységért Szinyi Lászlóval és Andrással cserélt el.
(Ung m.): Vajnatina, portio – Porubka, portio – Prekopa, portio – Ribnicze, portio – Remethe, portio – Nemeth-Poruba, portio – Zavadka, portio – Lucska, portio – Kis-Zalacska, portio – Konyus, portio – Hunkocz, portio – Lasz, praedium
Teresztenye Torna-megyei helység (Sziny László és András birtoka)
Gyulaffy László portioi (Sziny László és András portioi)

Tartalomgazda