HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 020.

Dátum 1688. július 2.
1769
1700. február
1700. március
Jelleg

4 oldal, latin, egyszerű másolat. + 3 példány másolat. A másolat 1769-ben készült Kassán. 1700. februárban készült javított példány, mely 1700. március hóban, azzal egyeztetve és azt helyesbítve készíttetett.

Szöveg

„Conscriptio et aestimatio” Összeírás: subditusok száma. Összeíró: nincs feltüntetve.
Mikófalva:
Egész jobbágytelkes jobbágyok, becsértékük (a becslésre vonatkozó bejegyzésekkel) összesen fl. 300. – Szántóföldek, rétek, kaszálók, melyek a jobbágytelkek állományához tartoznak, a szokásos dézsmakötelességekkel pontosan felmérendők. – A tölgyerdőben makkoltatható sertések után járó dézsmarész tőkeértéke: fl. 400. – Összes becsérték: fl. 700.
Bekényi Gábor-féle fiskális birtokok.
(Heves m.): Mikófalva

Tartalomgazda