HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 019.

Dátum 1687. október 29.
Jelleg

5 oldal, latin, eredeti.

Szöveg

„Conscriptio et Confiscatio”, melyet Vitalis János készített. Összeírás: kuriális épület, allódiális állatok, postfundualia, gabona subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Conscriptio et Comfiscatio
Haraszt:
Curia nobilitaris, fából, helyiségekkel, kamrával, pincével és konyhával, majorsági épületekkel. – Három nyomásban művelt szántóföldek, vetéskapacitásuk szepesi köbölben megadva. – Rétek, ugyancsak három mezőre, szénatermésük szekérszámban. – Káposztáskert. – A csűrben rozs kepében, árpa kalangyában, széna szekérben. – Az allódiumban: juhok, tehenek, bika, tinó (idei), igásökrök. – Őszi vetés, szepesi köbölben. – Féltelkes jobbágyok, táblázatban: jobbágynevek, fiúgyermekek, lovak, ökrök, tehenek, tinók, sertések. – Zsellér, azonos rovatokkal. – Puszta zsellértelkek. – Census: a féltelkes jobbágyok évente 1 forintot fizetnek, a zsellér 75 dénárt. – Robot: mindenfajta robottal szolgálnak.
Porats:
A Harasztinál felsorolt rovatokon kívül még számos juhot is tartanak a jobbágyok, ezek a 7. rovatban szerepelnek. – Negyedtelkes jobbágyok. – Féltelkes zsellér. – A szokásos roboton kívül a juhok után tizedet adnak, s fejenként 1,24-et fizetnek. – A zsellérek levélhordással szolgálnak.
Markusfalva:
Csak zsellértelkek, a Porátscsal azonos rovatokkal. – Robotolnak, s évente fejenként 50 dénárt adnak a földesúrnak. – Ugyanitt kicsiny, elhagyott allódium, a hozzá tartozó, három nyomásban művelt szántóföldek kapacitása szepesi köbölben. – Rétek, szénatermésük szekérben.
Teplicska:
Féltelkes jobbágyok. – Robotolnak, évente 90 dénárt fizetnek fejenként.
Lieszkowan:
Féltelkes jobbágy. A roboton kívül évente 2 ft. adóval is tartozik a földesúrnak.
Vagendrüszel:
Csak zsellértelkek (17), a rovatokat lásd: Porats. – Censualista, évi 12 forintot fizet, másik census fejében évi 3 forintot, végül Jacobus Czipszer, censualista, évente 600 gerendaszeget (kapocsszeg = clavos tigillares) tartozik adni. A többiek évente mindenfajta munkával szolgálnak, egyébbel nem tartoznak. – A malom után évi census jár.
Zavadka:
Negyedtelkes jobbágyok. – Rovatok mint Porátsnál. census nincs, robot, mint fent. – Puszta fél-zsellértelek. – Bejegyzés zálogolásról.
Máriássy István konfiskált javai.
(Szepes m.): Haraszt, portio – Poracs (Porats) – Markusfalva – Lieszkowan (Leszkófalva) – Vogondriszel (Vagendrüszel), oppidum – Zavadka

Tartalomgazda