HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 089. - No. 005.

Dátum 1567. március 31.
Jelleg

Eredeti, latin, 22 pagina, saját kezű aláírás.

Szöveg

(Urbarium) „Brevis et succincta declaratio urbarii…”, melyet Wolfgang Ferber a vár provisora készített.
Komlos:
Fél- és negyedtelkes jobbágyok. Puszta telkek épülettel. Vámos, bognár, bíró (névvel) szabadok. Vám negyede, jövedelme ismeretlen. Jobbágyok Szent Mihálykor és Györgykor fizetnek. Malom, búzajövedelme. Bírságok. Kilencedet gabonából, takarmányból és borból adnak. Szántani tartoznak. 2 féltelek ad egy szekér szénát. Karácsonyra 2 szekér fát adnak, fél csöbör kendermagot olajra.
Nyiri:
Malom, gabonajövedelme. – Várhoz tartozó makkos erdők. Pálháziakkal közösen a 3 ünnepre 1–1 hordó bort mérnek ki. Karácsonyra kittakendert, komlót, zabot adnak. Szent Lászlóra juhot adnak közösen. Bíró húsvétra bárányt ad. Karácsonyra tyúkokat, tojásokat, kendert, zabot, kenderköteget, komlót adnak.
Mikóháza:
Tizedet disznókból, ludakból adnak. Karácsonyra közösen őzet adnak. 6 hordó bort tartoznak kimérni. Szántani, vetni tartoznak.
Fölsőredmec:
Kis szőlő, Mátyásházára adnak utána dézsmát. Lúd kilencedet pünköst körül adnak.
Pálháza:
2 malom egy kerékre. Bíró, molnár és aki a fűrészmalmot gondozza, szabadok. Kaszáló, szénahozama. Fűrészmalom. Karácsonra csirkét, kenyeret, kendert adnak, közösen adnak egy bárányt, fát szállítanak.
Vil:
Húsvétra közösen adnak bárányt.
Komjátka:
Puszta ház. Kis rétek. Ajándékot semmit sem adnak.
Perény:
Tatárok felégették. Szőlőik voltak, azelőtt csak az egri püspöknek adtak tizedet. – Földesúri rét, szénahozama. Censust Jakab nap körül fizetnek. Szeplőtelen Fogantatás körül zabot adnak, tyúkot, kenyeret, Mihálykor fizetnek.
Petrik:
Malom két kerékre, alulcsapó, jövedelem kétharmada a földesúré, egy a malcai nemeseké, jövedelme ha nincs nagy víz.
Maltha:
Vetéskor is tartoztak zabbal és árpával, Kasvay Péter óta fél-fél köbölt adnak. Sertéstizedbe 1 disznót adnak, akárhány van is.
Markh:
Birtoktörténeti adatok.
Radvan:
Szőlők, hozamuk jó évben. Malom egy kerékre, jövedelme. Kaszáló, jobbágyok egy szekér szénával tartoznak érte, ajándékba közösen egy juhot adnak használatáért.
Füzérallya:
Malom, évi jövedelme. Várhoz tartozó makkos erdők, kiterjedésük. Ajándékkal nem tartoznak.
Detek:
Várhoz tartozó szőlők, jövedelmük. Rétek, szénahozamuk. Hollóházi praediumban szántók és rétek, a várhoz tartoznak. Bor-kilenced az egyes falvakból táblázatban. Őszi és tavaszi gabona kilenced a falvakból. Malom jövedelem az egyes falvakból. Szőlőhegyekből jövedelem. – Rétekből jövedelem. Erdőkből jövedelem: gönczi kovácsok szénért fizetnek, tűzifáért az egyes falvak fizetnek, zabot adnak, karafalviak zab mellett kenyeret és tyúkot is adnak. Büntetésekből jövedelem falvanként. Vámok jövedelme. Allódiumokból jövedelem.
Füzér várának tartozékai.
(Abaúj m.): Komlos – Nyry – Mykohaza – Felső Redmecz – Paalhaza – Matthyashaza – Kanyatka – Bystye – Peren – Petryk – Maltha – Mark – Radwan – Fyzirallaya – Detek

Találati navigáció
Tartalomgazda