HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 089. - No. 004.

Dátum 1520
Jelleg

Dl. 36991 szám alá áttéve. 1648-as hiteles kivonat és ennek 1768-ban kiadott hitelesített másolata.

Szöveg

„Urbarium”
Tokaj:
A várbirtok 1520. évi urbáriumából készült kivonat azokról a helységekről, melyek az akkori állapot szerint a várbirtok pertinenciái voltak. Csak a helyek név szerinti felsorolása.
Tokaj várának uradalma.
(Zemplén, Szabolcs m.): Thokay oppidum – Tarczal oppidum – Keresztúr oppidum – Zombori birtokrész – Ondi birtokrész – Vamos Újfalui birtokrész – Szerencz – Bekecz – Megyaszói birtokrész – Zadai birtokrész – Hernad Nemethi birtokrész – Bezzeghi birtokrész – Tarian – Kiniz – Ladany – Rokomozi birtokrész – Tardosi birtokrész – Visi birtokrész – Dob – Dorogh – Bass praedium – Varjas – Próod – Teglasi birtokrész – Miske – Hugyaji birtokrész – Zegyögyhazi birtokrész – Bekenyi birtokrész – Vidi birtokrész – Math praediumbeli birtok

Találati navigáció
Tartalomgazda