HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 081.

Dátum 1690. június 25. után.
Jelleg

Eredeti, latin, 51 pagina. Saját kezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai, keménykötésben.

Szöveg

„Ubarium seu Conscriptio”. Készítette: Gálly András uradalmi provisor.
Murányallya:
Porták. – 11 jobbágy névvel, fiak neve, 17 zsellér. Állataik: ökrök, tehenek, borjak, disznók, juhok, méhek. – Telkük nagysága holdak, elvethető és elvetett köblök. – Birtoktörténeti adatok, társbirtokosok telkei, háza, jobbágyai. – Évi census összege. – Konyhára valóért fizetnek, összege. – Exempt telkek censusa. – Halászatért fizetett összeg. – Minden munkára kötelesek, ahogy a tisztek parancsolják. – Vám vendégfogadóval. – Pálinkamérésért falusiak árendát fizetnek. – Malom két kőre, jövedelme köblökben, molnár tartozik disznókat hízlalni, vagy fizetni. Borjúért fizet, kölyüért szintén. – Allódium tartozékaival. Hozzá tartozó szántók három nyomásban, befogadóképességük. – Allódiumban serfőző tartozékaival. Komlóskert. – Rétek, szénahozamuk. – Gyümölcsöskert. – Földesúri fűrészmalom, minden felvágott deszka után fizetnek. – Juhtartó jobbágyok oláh censust fizetnek, fejős juh után 14, meddő után 12 dénárt; kunyhó után (tugurium) egy öreg bárányt fiastól. – A fűrészelők zsindellyel tartoznak.
Muránylehota:
8 jobbágy, 6 zsellér. – Elhagyott telkek névvel. Malom egy kőre, fizetnek utána a földesúrnak. Három halastó a falu mellett, puszták. Makkos erdők, hízlalható disznók, fajzásra és épületfára is használják.
Hosszurét:
29 jobbágy, 35 zsellér. Wesselényi nádor megengedte, hogy a censusból a Murány várában végzett robot értékét levonják. Két malom egy-egy kőre, fizetnek utánuk, gabonát is adnak, molnárok tartoznak disznót hízlalni, vagy fizetnek helyette. Vasérczúzó malom (? Mola ferricursoria), fizetnek utána. Allódiális rét, szénahozama. Halász halászatért fizet. Makkos erdők, hízlalható disznók.
Nagyrőcze:
35 jobbágy, 30 zsellér. – Széchi Mária 1672-ben Bécsben kelt levelével elszegényedésük miatt mérsékelte a censust. Nemesek névvel, semmit sem fizetnek. A városban a telek nincsenek felosztva, ahogy a szükség hozza magával, úgy művelik. Robotba tartoznak fát szállítani a várba, réteket kaszálni, gyűjteni, saját szekerükkel a szénát, a tiszt által kijelölt helyre szállítani, szüretkor két szekeret Tokajba küldeni, és más munkát végezni. Vetésekből nem adnak kilencedet, disznókból is csak akkor, ha a földesúr erdejébe hajtják. Malom két kőre, gabonát adnak, molnár disznókat hízlal. 2 vashámor, tulajdonosok neve. Makkos erdők nincsenek, csak fajzásra.
Zdichava:
Parasztmalom, fizetnek érte, molnár nyestbőrért fizet. Földesúri rét a helyekben, földesúr juhai részére kaszálják, szénahozama. Makkos erdő, hízlalható disznók.
Vizesrét:
16 jobbágy, 10 zsellér. Vashámorok, fizetnek értük. Malom, jövedelme régóta az olsvai kórházé, azonkívül a plébánosnak ad két köblöt. Kölyő, molnár a földesúrnak fizet utána, várhoz tartozik munkával. Földesúri rét, szénahozama.
Umrelolehota:
10 jobbágy, 4 zsellér. Allódiális szántók, befogadóképességük. Vashámor, fizet a földesúrnak.
Lobonik:
14 jobbágy, 4 zsellér. – 2 vashámor, egyik puszta. Földesúri malom két kőre, jövedelme a majoros családé, jolsvai rektoré és az iskoláé. Kölyü, molnár fizet utána. – Allódiális szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Kenderföldek, befogadóképességük. Kertek, egyik káposztás. Puszta halastó, nincs jövedelme.
Chisno:
22 jobbágy, 3 zsellér. Malos egy kőre, jövedelmét Széchy Mária a jolsvai iskolának adta.
Süvéthe:
11 jobbágy, 4 zsellér. – Allódiális rétek, szénahozamuk. Malom két kőre, jövedelem harmada a molnáré, munkával és disznóhízlalással tartozik. Allódiális szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Zavadka:
17 jobbágy, 8 zsellér. Fűrészmalom. Malom egy kőre, a falué, fizetnek utána. Juhtartók oláhcensust fizetnek, akinek nincs juha, három nyestbőrért fizet.
Szumücze:
26 jobbágy, 11 zsellér. – Malom egy kőre, fizetnek utána, egy nyestbőrt is adnak. Földesúri fűrészmalom, minden deszkáért fizetnek. Kilencedet a vetésekből a környező hegyek és a hideg tél miatt nem adnak. Földesúri rét szénahozama.
Telgart:
8 jobbágy, 1 zsellér. – Erdő fajzásra és épületfára. Őszi vetés nincsen. Vám jövedelme. Erdők épület- és tűzifára. Hegyekben juhlegeltetés.
Rovno:
7 jobbágy, 6 zsellér. – Két egy-egy köves malom, pénzt, zabot adnak utána. Egyik három éve puszta. Földesúr borát tartoznak mérni.
Rovatzko:
Malom, takácsa a várba fizet utána. Posztó.
Murány várának uradalma.
(Gömör m.): Murányallya – Muránylehota – Hosszurét – Nagyrőcze – Zdichava – Vizesrét – Umrelolehota – Lobonik – Chisno – Süvéthe – Zavadka – Szumücze – Telgart – Rovno – Rovatzko

Tartalomgazda