HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 080.

Dátum 1690. június
Jelleg

Eredeti, latin, 40 pagina. Saját kezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata + másolat. 1767. január 28. Készítette: Korponay Sándor.

Szöveg

„Conscriptio”. Készítette: Pesty János a szerednyei uradalom fiscális provisora. Birtokosok szerint végzett összeírás.
Szerednye:
Vár, rebellisek 5 éve felgyújtották, leírása. Birtoktörténeti adatok. Vár körül árok, halastavak, mellettük puszta allódiumok. – A városban pince sziklába vájva, kapacitása, másik pince. – Allódiális szőlők, annyira amennyire műveltek. Promontórium után tized, egyik fele ide esik, másik közös a társbirtokosokkal. Közös erdő. – Censusba szüretkor békés időkben 1 köböl bort adtak telkenként (több falu, felsorolja). – Allódiális szántók az elhagyott telkek szántóiból, már 10 éve műveletlenek. Cserjés benőtte. Rétek, szénahozamuk. – Bormérés Szent Györgytől Mihályig közös társbirtokosokkal, utána a városé. – Jobbágyok névvel, fiak. Telkük, szőleik nagysága. Ökreik, teheneik. Elhagyott telkek névvel.
Zavoda:
Teljesen elhagyott, lakói szétszóródtak. Telkek. Censusba Szent Mihálykor bort adtak. Földesúr tetszése szerint dolgoztak.
Lehocz:
Censusba pénzt, tyúkot adnak, de mivel elhagyott, nem folyik be. – Egy jobbágy, árendát fizet borban. Makkos erdő, 15 társbirtokossal közös.
Igléncz:
Makkos erdő, hízlalható disznók.
Polyána:
Makkos erdő, közös, hízlalható disznók.
Nagygehőcz:
Vám, jövedelme békés időkben. Censusba régen zabot is adtak. Makkos erdő, községé, hízlalható disznók. Latorcza, halas folyó. Malomhely, 8 éve puszta.
Császlócz:
Allódiális szántók, befogadóképességük.
Ignécz:
Makkos erdő, hízlalható disznók.
Beregszászvégardó:
Allódiális szőlők, hozamuk. Birtoknak a fiscusra eső része. Malom, társbirtokosokkal közös, a fiscus része, jövedelme.
Eperjeske:
Makkos erdő, hízlalható disznók.
Bezdéd:
Makkos erdő, hízlalható disznók.
Rád:
Kastély, alakja, rebellisek 6 éve felgyújtották, falai állnak, tető nélkül. Kőpincék. Gyümölcsöskert, termékeny évben alma és dióhozama köblökben. – Allódium helye, puszta, szántók, befogadóképességük, rétek, szénahozamuk. Censusba csak karácsonykor adnak 1 tyúkot.
Eszenke:
Szántók, befogadóképességük. Rét, szénahozama. – A helység kb. 80 éve elhagyott.
Agyagos:
Censusba csak pénzt fizetnek, békés időkben 4 tyúkot és 2 ludat is adtak telkenként. Községi makkos erdő, hízlalható disznók. Szántók, befogadóképességük. Rét, szénahozama. Tizeden kívül borsót, lencsét, kendert is adnak.
Ilosva:
Emeletes nemesi kúria.
Ilonca:
Malom 1 kőre. Makkos erdő, hízlalható disznók.
Szajkófalva:
Malom, puszta kövei semmit sem érnek.
Oláhcsertész:
Makkos erdő, hízlalható disznók.
Brogy:
Makkos erdő, hízlalható disznók.
Rákocz:
Makkos erdő, hízlalható disznók.
Bilke:
Makkos erdő, hízlalható disznók. – Allódiális szőlők a csertészi hegyen.
Kisfalud:
Nemesi telek, egyik oldala sövénnyel, másik karóval kerített, istállókon kívül más épület nincsen. – Halastavak. – Elég nagy veteményeskert különböző gyümölcsfákkal. – Promontóriumon szőlő, hozama. Kuriális szántók, befogadóképességük. Nem kevés rét, szénahozamuk. Makkos erdő, hízlalható disznók.
Munkács:
Nemesi telek a Cigány utcán, hozzá tartozó szántók, holdak 2 nyomásra. – Rétek, szénahozamuk.
Klecsano:
Telek, nem tudni ki vette, kié. Szőlők.
Oroszvég:
Nemesi telek, puszta.
Mocsolya:
Nemesi kúria, leírása, közelében kert, puszta, pince. – Rétek, szénahozamuk. – Allódiális szántók, befogadóképességük. Makkos erdő, hízlalható disznók. Földesúr parancsa szerint dolgoznak. Szőlő, eladták, hozama.
Surány:
Kúria, nagyrészt puszta, kerttel. – Szőlő a beregszászi hegyen.
Rafajnaújfalu:
Makkos erdő, hízlalható disznók.
Kászon:
Nemesi kúria, kerítetlen, gyümölcsöskerttel.
Eör:
Nemesi kúria, esős időben lakhatatlan, romos. – Hozzá tartozó szőántók, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk. – Elég rossz, kerítetlen gyümölcsöskert.
Szeretve:
Felégetett kúria, hozzá tartozó szántók két nyomásban, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk.
Szerednyéhez tartozó fiskális javak.
(Ung, Bereg, Szabolcs m.): Szerednye – Zavada – Lehocz – Horlyo – Igléncz – Volykoja – Dobroka – Bácsva – Polyána – Köblér – Csaszlocz – Szlatinka – Pupka Helmecz – Ignécz – Dávidháza – Csomonya – Eperieske – Bezdéd – Rad – Véke – Eszenke cum Kerék – Szomotor – Czéke – Agyagos – Gyöngyöske – Illosva – Illoncza – Szaykofalva – Oláh Csertész – Dobroka – Brágy – Rákocz – Bylke – Kis Falud – Munkács (oppidum) – Klecsanó – Orosz Végh – Kis Almás – Nagy Almás – Mocsolya – Derczen – Surány – Hetgyén – Kis Dobrony – Varsány – Mada – Rafajna Újfalu – Atya – Barabás – Nagy Begány – Kaszon – Tarnocz – Eör – Vaynatina – Bajánháza – Komorocz – Szenna – Szeretva

Tartalomgazda