HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 072.

Dátum 1687. március 1.
Jelleg

Eredeti, latin, 1 pagina, saját kezű aláírás. + 1 példány másolat 1768. február 12. Készítette: Korponay Sándor.

Szöveg

Összeírás „Conscriptio”, amelyet Furár Dániel officiális készített.
Nagymihály:
Elhagyott telkek, névvel, épület nincs rajtuk. Hozzá tartozó szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Topolány:
Jobbágyok névvel, fiak. Állatállományuk: ökrök, lovak, többi nincs. Telkük nagysága. – Jobbágyok Szent Mihálykor fizetnek censust, pénzt és hízott disznót adnak telkenként. Földesúrnak kilencedet adnak. – Igával heti 2 napot dolgoznak. Elhagyott telkek névvel, szántóik befogadóképessége, rétjeik szénahozama. – Elvetett őszi rozs köblök.
Pazdics:
Egy jobbágy névvel, nem dolgozik, censust nem fizet.
Csencsics:
Falu, nagysága, mellette félholdas kert. – Szántók három nyomásban, holdak.
Maczhalocz:
Fél zsellér.
Zaborszky János konfiskált javai.
(Zemplén m.): Nagy Mihály (oppidum) – Topolány – Pazdics

Tartalomgazda