HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 071.

Dátum 1687. április 15.
Jelleg

2 oldal latin nyelvű, pecsétekkel aláírásokkal ellátott eredeti példány és másolata. + 1 másolat 1768. február 12. Készítette: Korponay Sándor.

Szöveg

Conscriptio, amelyet Keczer András javairól készített Makay Ádám provisor.
Nagymihály:
Három puszta telek névvel. Hét kassai köblös szántó és négy szekér szénát adó rét tartozik mindegyikhez. – Két kassai köblös őszi rozs vetés.
Topolány:
Jobbágyok névvel, fiak. Állatállományuk: ökrök, tehenek, méhkasok száma, lovak, disznók, juhok nincsenek. Telkük nagysága (egész- és féltelkesek). – Minden egésztelkes 2 forint Szent Mihály censust fizet és egy hízó disznót ad. – Féltelkesek 1 forintot fizetnek és kétévenként adnak egy disznót. – Kilencedet a földesúrnak szokás szerint adnak. – Heti két nap munkával tartoznak, azonkívül semmivel. – Makkos erdejük disznóhízlalásra alkalmas nincsen. – Két puszta telek névvel, egyik egész, másik fél, utóbbi 3 kassai köblös földdel. – 2 szekér szénát tartozó réttel, az egész telek kétannyi. – Elvetett őszi rozs köblökben.
Pazdics:
Egy jobbágy névvel, egy fia van, egy tehene. – Munkán kívül censussal nem tartozik.
Keczer András javai.
(Zemplén m.): Nagy-Mihály (oppidum) – Topolány – Pazdics

Tartalomgazda