HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 067.

Dátum 1686. július 29.
Jelleg

Eredeti, latin, 2 pagina. Saját kezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata, + 1 példány másolat. 1767. október 8. Készítette: Korponay Sándor.

Szöveg

„Consignatio”, lényegében Szyni András elismervénye Zathureczki László officiális által neki átadott javakról.
Voinatina:
Nemesi kúria, lakható, hozzá tartozó szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Gyümölcsöskertek.
Porubka:
Tölgy- és bükkerdő, hízlalható disznók.
Ribnice:
Telkek. – Bükk- és tölgyerdő, hízlalható disznók.
Nemecske:
Tölgy- és bükkerdők, sertésekből tizedet adnak.
Konyus:
Szőlőhegyén szőlő.
Lesznicze:
Vetésekből tizedet adnak.
Porubka:
Vetések a fiskus részére vannak reserválva.
Székely Andrásnak és Lászlónak átadni tervbe vett Gyulaffi-féle javak.
(Ung m.): Voinatina – Porubka – Prekupa – Hanikocz – Petrocz – Ribnicze – Nemecske – Zavadka – Lucska – Mala Zalusicse – Velka Zalusicse – Lesznicze

Tartalomgazda