HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 066.

Dátum 1685. július 21.
Jelleg

Egykorú, magyar kamarai másolat, 74 pagina. Aláírás nélkül. + 1 példány 1766. július 1-jén kelt másolat. Készítette: Korponay Sándor.

Szöveg

„Urbarium seu Connumeratio”, amelyet Marczibany Mátyás és Unghváry Zsigmond készítettek.
Ungvár:
Lakosok névvel, elől a mesteremberek: fazekasok, csizmadiák, szűcsök, szabók, vargák, kovácsok, ácsok. Egy céhben: asztalosok, kerékgyártók, szíjgyártók, lakatosok, nyereggyártók. – 24 paraszt névvel, mindnél csak a fiak feltüntetve, állatállományuk nincs. – Mesteremberek szőlőben tartoznak 2 napig dolgozni, azok pedig közülük, akiknek nem tartoznak a várhoz szolgálni, heti 2 napi szőlőmunkával tartoznak. Régen 2 mérföldnyire tartoztak levelet vinni, most tovább is kényszerítik őket, régen több faluban is laktak, levélhordásra kötelezett szabadosok. – Sokan szolgálnak a várhoz mesterségükkel. – Dézsmahelyről tartoznak a dézsmaborokat a várba hordani, ha nincs marhájuk, más falut kényszerítenek rá. Szőlők után a földesúrnak kilencedet, királynak tizedet adnak, vetésekből a földesúrnak nem adnak dézsmát. – Békesség időben vám is volt, malom is kettő, de elpusztult. – Kocsma, régen kettő volt, a földesúrnak mér Szent Györgytől Mihályig, utána a városé. – Két allódium volt, de elpusztultak. – Hozzá tartozó szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Fejedelem megtekintve a várost, elrendelte, hogy 2 év után a rendes szolgálattal tartozzanak.
Pallo:
10 jobbágy, 2 zsellér. Szent György és Mihály adót fizetnek. Száraz kocsmáért 3 sátoros ünnepen fizetnek. – Kántorpénzt fizetnek. Lakodalom, keresztelés, más vendégség alkalmával konyhára ajándékkal tartoznak, de mással nem. – Pázsittized, pénzt adna, akárhány disznó van is, egy disznót. – Vajdáláskor, sztrongáláskor urbárium szerint fizetnek. – Egészhelyesek marhával, félhelyesek összefogva dolgoznak, úr dolgára, gyalogszerrel is, kaszálnak, aratnak, bármi mást végeznek. – Ungvári hegyen egy szőlőt tartoznak megmunkálni. Vetésekből dézsmát adnak. – Puszta telkek szántói és rétjei a földesurat illetik. Puszta udvarház fából. – Hozzátartozó szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. – Jobbágyok állatállománya is feltüntetve: ökrök, tehenek, borjak.
Csepely:
12 jobbágy. Vajdáláskor, szotrongáláskor, pázsitdézsmakor 1–1 tyúkot is szoktak adni. – Mindenki mással fog össze, még ha egész telkes is. – Jó allódium volt, de elpusztult. – Allódiális rét, szénahozama. – Szántók, befogadóképességük.
Lakart:
23 jobbágy, 5 zsellér. – Némely földek után ötödöt, mások után tizedet adnak. Dézsmáláskor sarlópénzt fizetnek és 1 tyúkot adnak. Jó halászó víz. – Makkoltatásért tizedet adnak és pénzt, pázsittizedért csak fizetnek.
Felsőnémeti:
8 jobbágy, 4 zsellér. – Tyúkot, ludat adnak censusba.
Kemence:
20 jobbágy, 4 zsellér. – Makkoltatásért tizedet fizetnek. – Mindenki, akinek vetése van, kereszténypénzt fizet és 1 tyúkot ad.
Petrocz:
7 jobbágy, 1 zsellér. Fél soltészság. – Dézsmát nem adnak, hanem minden gazda pénzt fizet, sarlópénznek hívják. – Pázsittized bármennyi disznója van is valakinek, egyet ad, és darabonként fizet. – Makkoltatásért tizedet adnak.
Rahonca:
11 jobbágy, 4 zsellér, 7 subditus soltészságon. – Soltészek úgy fizetnek, mint a paraszti helyek. – Makkoltatásért tizedet adnak.
Alsódomonya praedium:
Szép lugas kert volt, abba jártak az úr dolgára, mással nem szolgáltak.
Gerény:
18 féltelkes jobbágy, 9 zsellér. Allódiális szőlők, jobbágyok művelik. – Két allódium, hozzá tartozó szántók, részben vetetlenek. Veteményeskert elpusztult. Makkos erdő, hízlalható disznók. Allódiális földekben elvetett köblök. Rét, szénahozama. Zsindelyes csűr.
Darocz:
14 féltelkes jobbágy, 5 zsellér. Allódiális szőlő. Makkos erdő, hízlalható disznók.
Laz:
6 negyedtelkes jobbágy, 2 zsellér. – Fél vám. – Sem vetésből, sem borból tizedet nem adnak. – Allódiális szőlő, jobbágyok művelik meg. Makkos erdő, hízlalható disznók. Szántói, rétjei most puszták, 6 éve a falu is puszta.
Keroknye:
23 jobbágy, 4 zsellér. – Egész helyenként tyúkokat és ludat adnak, őszi és tavaszi vetésből a földesúrnak kilencedet, királynak tizedet. – Ungváron 1 szőlőt tartoznak művelni. – Majorház, földesúr marháit tartják benne.
Árok:
16 jobbágy, 2 soltész, 4 zsellér. – Dézsmát nem adnak, hanem minden külön kenyeres ember, akár van vetése, akár nincs, 12 pénzt fizet. – Jó makkos erdő.
Antalocz:
5 jobbágy. – Censusba tyúkok mellett olajat is adnak. – Vajdáláskor akárhány juha van is valakinek, 1 bárányt ad. – Makkos erdő, hízlalható disznók. – Ungvári hegyen szőlőt tartoznak megmunkálni.
Perecseny:
23 jobbágy, 4 zsellér, 1 pópa. – Elpusztult papság lakója fél adót fizet. Cerkó pénz mellett viaszt is ad. – Telkenként nyertpénzt fizetnek. – Viasszal tartoznak. – Pázsitdézsmakor mindnyájan 1 véka zabot adnak. – Elpusztult malom. – Pálinkafőző fazék, adója. Elpusztult allódium. – Puszta telkek földjei után tizedet adnak.
Zarica:
17 jobbágy, 7 zsellér. – 2 soltészság volt, most csak 1 után fizetnek. Váréléssel tartoznak: zabbal, tyúkokkal, ludakkal, jalovicával. – Makkoltatásért tizedet adnak.
Dubrincz:
26 jobbágy, 4 zsellér. Makkoltatásért fizetnek.
Alsóberezna:
Pálinkafőző fazék, vajdáláskor fizetnek érte.
Nagyberezna:
48 jobbágy. Szép major volt, elpusztult. Makkoltatásért tizedet adnak.
Kosztyinapasztély:
19 jobbágty, 3 zsellér. Serfőző, vajdáláskor fizetnek utána.
Porosko:
20 jobbágy. – A falu tövig leégett, marháit elhajtották. – Örökség után fizetnek.
Zahorb:
10 jobbágy, 8 zsellér. – Makkoltatás, ha makk terem fizetnek. – Méhekért tizeden kívül viasszal is tartoznak.
Domasina:
Mesterségükkel szolgálnak a várhoz, más munkával nem tartoznak.
Stiravicza:
7 jobbágy, 6 subditus soltészságon. – Ácsmesterséggel szolgálnak a várhoz. – Sok faluról nem tud számot adni a tiszt (felsorolja), mert hívására nem engedték a labancok őket számadásra. – Birtoktörténeti adatok. – Társbirtokosok névvel, javaik.
Ungvár uradalma.
(Ung m.). Unghvár (oppidum) – Pallo – Czepely – Lakartt – Felső Nemeti – Huszák – Felső Domonya – Neviczke – Petrocz – Rahoncza – Also Domonya – Gereny – Darocz – Laz – Kereknye – Hoszu Mező – Swinyo (praedium) – Perecsény – Zaricso – Dubrincz – Mercze – Kis-Nagy Berezna – Kovács Pasztély – Uy Szemere – Szmerechova – Bukocz – Porosko – Nagy Turicza – O Sztusina – Kosztrina – Solya – Domasina – Knyahina – Sztriczava – Konczháza – Rosztoka Pasztély – Zaroczo – O Szemere

Tartalomgazda