HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 079.

Dátum 1671. november 3.
Jelleg

9 old., latin nelvű pecsétekkel és aláírásokkal elátott eredeti.

Szöveg

Conscriptio urbarialis adatokkal és Inventarium) a kamara megbízásából a nyitrai káptalak kiküldöttje és a galgóczi harmincados készítette.
Conscriptio possessionis, castelli Nyittraszegh et pertinentarum eius: A két kiküldött jelentése: Eljöttünk Nittraszegh birtokhoz és következésképpen az ottlévő várkastélyhoz, amely Bars megyében van felépítve és ott összeírtuk magát a kastélyt és az ahhoz tartozó összes ingó és ingatlan javakat, melyeket a Felség részére foglaltak le. – Az eskü kivétele után leszálltak a külső várkastélyhoz a retesszel elzárható kapun át. Ennek a bal oldalán van a kis kert és benne méhes. Jobb oldalán pedig 20 darab kidolgozott kő, hogy a várkapu oszlopait velük alátámasszák. – Ott van az első szoba az őrök részére és egy sütőház a megfelelő felszereléssel. – Azután az előcsarnokba jutunk, ahol nincs külön ajtó. Ez előcsarnokból jutunk egy másik szobába, ahol kárlyha is van, de nem sokat érő. A szoba ajtaja reteszes, négy abalak van rajta vasráccsal, egy hosszúkás asztal és két szék. – Ugyanazon a szinten ebből a szobából el lehet jutni egy másik szobába, melynek ajtaja szintén reteszes; itt is van egy hosszú asztal, két szék, zödlszínű kályha, két kis ablak ráccsal ellátva. – Ezután következik egy torony vagy bástya, benne kályha; ajtaja egyszerű. Van benne néhány fa edény a sajt és a vaj részére. – A bal oldalon ellenben, amint a kastély kapuján belépünk, van a börtön. – A börtönnel párhuzamosan van egy hosszú kamra, melynek ajtaja reteszes. – Van ott 10 nagyobb hordó a bor elhelyezésére és két deszkából készült hombár a gabona tárolására. – Találni benne 15 szapu árpát. Ugyanabban a kamarában volt egy hosszú asztal, egy boroshordó (cadus), egy tölcsér, egy szék. – A kamara közepén van lejárat a pincébe, ahol egy boroshordó volt, 9 és 3/4 korsó borral megtöltve. – A kamara másik oldalán van egy bástya, ahol 5 hordó múlt évi káposztát lehet találni. – Az egyik hordóban bort tartanak, kb. 8 korsóval volt töltve. – Ugyanott van egy keveset érő lószerszám, vulgo „Fárhám”, 2 lóra. – Onnan eljutunk a konyhára, melynek ajtaja nem reteszes; egy konyhaablaka van üveg nélkül. – Van benne egy fából készült szekrény a konyhafelszerelés elhelyezésére és van benne három hosszú asztal. Innen nyílik a sütőház, benne egy szekrény a konyhai dolgok elhelyezésére. – A konyhából egy reteszes ajtón át eljutunk a bolthajtásra, ahol két összetört ablak, egy kályha, egy egyszerű asztal, a falba beillesztett 3 szekrény. Az egyikben 25 fatányér; egy törött ágy, egy zöldszínű kályha, egy fából való mozsár. – Innen eljutunk egy másik bolthajtásba, ahol az ajtón nincs retesz; itt két szekrény: az egyik a falba beépítve, a másik egymagában áll. – Ott egy szerszám (mángorló) a fehér ruha elsimítására, egy vasrács. – Innen letérve a kastély udvarára, kőlépcsőn át el lehet jutni a felsőbb emeletre, ahol először egy szobát találunk három ablakkal, amelyek egyikén rács is van. Onnan keleti irányban menve eljutunk egy hosszúkás szobába, mely palota módjára épült, de bolthajtás nélkül, amelyen az ajtók reteszesek, van négy üvegablaka, amelyekből kettő rácsos, kettő rács nélküli. Ott egy nagy szekrény, népi nyelven „pohárszék”. Van ott 5 puska, ezek egyike nagyobb, neve „Szakállas”. Ugyanott egy kerek asztal, egy kályha. – Azután egy kis előszoba következik, ahol van egy ablak és egy kémény, mely két kályhához is szolgál. – Ebből az előszobából nyílik ugyanazon a szinten bolthajtás nélkül egy szoba, amelyen az ajtó reteszes; van kályhája, két ágy benne, egy kerek asztal, 5 egyszerű szék. Négy ablak rajta üvegekkel, kettő közülük rácsos. Abból a szobából el lehet jutni a mellette lévő másik szobába, reteszes ajtókkal. Ebben egy ágy, két ablak, az oldalában illemhely. – Itt volt egy rosta, de csekély értékű. – Ott megint található egy bástya vagy torony, ahol az ajtókat kötelekkel zárják el; három ablaka üvegből van és ráccsal ellátva. Négy ablak üvegekkel, kettő közülök ráccsal ellátva. Onnan lehet menni a vele szomszédos másik szobába, reteszes ajtón át. Ebben van egy ágy, két ablak, oldalt pedig az illemhely. – Van ott egy csekély értékű szita. – Bal oldalról van a nagyobb palota. – Ugyanott egy kápolna, melynek felső részén a falhoz alkalmazott 3 „kárpit”, két asztal: egy hosszú és egy kisebb, egy hosszú ülőpad, három szék, három üvegablak rácsokkal és Tarnoczi Mátyás boldogult váci püspöknek a képe. – A palotából eljutunk a bástyához, amelyben van két reteszes ajtó, zöld kályha, egy asztal, három üvegablak ráccsal, négy szék. Innen nyílik az illemhely. – A palotából kis lépcsőkön át észak felé menve eljutunk egy retesszel elzárt szobáig, amelyen üvegablakok a várkastély felé eső részen, két kis asztal, három szék és kályha. – Ugyanott 19 szapu árpa. – Egy teknő, két üres hordó az ecet számára, egy szekrény. – Vele szomszédos egy terem, amelyen egy rácsos ablak üveg nélkül, két deszkákból készített asztal és egy kisebb, négy kisebb hordócska hagyma részére, négy faedény a vaj elhelyezésére. – Ott friss gyümölcs: alma és körte, 8 szapuval. – Majd egy illemhely. – Az előbbi helyiségből nyílik egy helyiség reteszes ajtóval, amelyben van egy kályha, három üvegablak, egy kis asztal és két ágy. – Innen jutunk egy kis előcsarnokba, onnan egy kamrába, amelyen két ablak, de üvegek nélkül. – Majd egy szoba , amelyben egy hosszú asztal, két ágy, egy szék. Van egy másik lépcső is fából, amelyen egészen a tető aljáig lehet jutni, ahol a rozsból 30 szapu van tartalékban, a kölesből 70 szapu, a kendermagból 10 szapu, a zabból 6 szapu. – Van ott egy hosszú asztal, két üres hordó, két üres szekrény és bizonyos mennyiségű szárított gyümölcs. – Onnan leszállva a kastély udvarára, ott találunk egy kutat vaslánccal és két víztartó edény vasabronccsal övezve. – Ez oldalról van két istálló lovak számára. – Mellette a szekerek elhelyezésére való hely, népi nyelven szekérszín, ahol van két régi szekér, elülső kerekek nélkül. – Az udvarból elindulva eljutunk a csűrhöz, ahol 30 szekér széna van elraktározva. – A csűr mellett egy szalmakazal, 30 kepe gabonából. – A kastély mellett van egy serfőző a szükséges felszereléssel, egy kályha, két nagyobb és két kisebb üst, és két üres hordócska. – A serfőző mellett van a virágoskert és mellette egy közönséges kert. – A kastélyból délre van a nagy kerté s a gyümölcsös. – Nyugatra tőle van a majorház. Lakóhelyül egy szoba, az állatok elhelyezésére 5 istálló. – Van ott három tehén és három egyéves disznó. Pulyka, tyúk és kakas összesen 6. Liba 12, tyúk 15. – A Nittrazegh nevezetű szőlőhegyen van két szőlő: az egyik öröklött, a másik zálogos; 100 kapás szükséges hozzájuk. – Kimutatás a Nitrazegh birtokon kévő egész- és féltelkes jobbágyokról: egésztelkes csak egy van, az is név szerint felsorolva. – Féltelkes 9, név szerint felsorolva, az utolsónál odaírva: úgy szolgál, mint a zsellér. – Az egész telek után évenként Szent Mihály körül 3,40 frt fizetnek. – A búzából évenként 1–1 métermázsát, kivéve két zálogos jobbágyot, akik évenként készpénzben 5,42 frt fizetnek. – Inquilini in Nittrazegh domos habentes: Név szerint felsorolva 16, akik közül a 15-ik a kastély portása, a 16-ik libertinus. – Semmi más kötelezettségük nincs, mint a naponkénti kézi szolgálat. – Van ott egy borkimérő, amelyben három korsó mustot találtak. – Terrae arabiles spectantes ad castellum Nitrazegh: Vetések: 1) Az úgynevezett Podhajem Swrczkowska Kopanicza nevű földön el van vetve 20 szapu rozs, befogadóképessége 40 szapu. – 2) Az úgynevezett Pod Synohradny starinu nevű földön ugyancsak rozs volt elvetve, befogadóképessége 20 szapu. – 3) Az úgynevezett Pod Olowencom Kopanicza nevű föld befogadóképessége 4 szapu rozs. – 4) Az úgynevezett Na Sklepkoweg nevű föld 35 szaput képes befogadni, amelynek egyik részében 6 szapu búza van elvetve. – Terrae arabiles ibidem non seminatae: 1) Az első: Welke zeme za kostolom, zálgobirtok, befogadóképessége 20 szapu gabona. – 2) A másik szintén Welke zem, zálogbirtok, befogadóképessége 18 szapu. – 3) A harmadik a Podhoru nevezetű zálogföld, befogadóképessége 23 szapu gabona. – 4) A negyedik a Zawodu na Blatchach nevű zálogföld; befogadóképessége 8 szapu. – 5) Az ötödik a Na Hofferskem nevű örökött föld, befogadóképessége 3 szapu. – Vannak aztán ott irtványföldek: 1) A Zydne hliny vocata, öröklött föld, befogadóképessége 25 szapu. – 2) Na prednych klyngech nevű föld, zálogbirtok, befogadóképessége 8 szapu. – 3) Myhalowowska sic dicta, öröklött föld, befogadóképessége 27 szapu gabona. – 4) Pod Lubynom vocata, részben öröklött; befogadóképessége 40 szapu gabona. – 5) Nad mojrom vocata öröklött föld, befogadóképessége 18 szapu gabona. – 6) Kraczina Mykouska vocata, zálogbirtok, befogadóképessége 6 szapu gabona. – 7) Nad Magriom vocitata, öröklött föld, befogadóképessége 2 szapu gabona. – 8) Zelenkonska, öröklött föld, befogadóképessége 2 szapu gabona. – Prata in territorio Nittrazegh habita: 1) Velka luka Balssy dictum, zálogrét, 5 kaszásra. – 2) Na Glatcach nuncupatum, zálogrét 2 kaszásra. – 3) Na Streborniciach vocatum, zálogrét, 2 kaszásra. – 4) Trnovlaz vocitatum, zálogrét, 2 kaszásra. – 5) Zelenokvska na Blatchach, zálogrét, 2 kaszásra. – 6) Welka luka Wyalssy öröklött, 16 kaszásra. – 7) Od Zemy, öröklött, 3 kaszásra. – 8) Od Myslyna, öröklött rét, 5 kaszásra. – 9) Na Blatcziach, öröklött rét, 3 kaszásra. – 10) Dolyna Luka, öröklött rét, 6 kaszásra. – 11) ustudnyczky, öröklött rét, 2 kaszásra.
Possessio Bistriczan (Bars m.):
Bistriczan birtokban van jobbágy vagy alattvaló féltelkes 7; név szerint elsorolva. – A hetediknél odaírva: szolgál, mint zsellér. – Évi censusuk a következő:

Karácsonykor fizetnek minden egész telek után
36 1/2 d.
Ugyanakkor tartoznak adni 1 libát és 1 tyúkot.
 
Szent Mihálykor fizetnek
39 d-t
A borkimérőért minden egész telek után
3 frt
A gabonafélékből minden egész telek után a búzából 3 mérőt, az árpából ugyancsak 3 mérőt és a zabból is annyit.
 

Zsellér van név szerint felsorolva 2. A kézi munkán kívül semmi mással nem tartoznak. – A pusztatelkek után minden negyedik kepe a földesurat illeti. – Van egy kocsma, amelyben 1 szoba, egy előcsarnok és egy kamara.
Possessio Vieszka (Bars m.):
Alattvaló vagy jobbágy sessiok szerint ily arányban vannak: egésztelkes név szerint elsorolva 1 – féltelkes név szerint elsorolva 4 – zsellér név szerint megnevezve 1. – Census colonorum in Vieszka: Semmi mással nem tartoznak, mint mindegyikük 1–1 forinttal. – Kézi munkát végeznek az egésztelkesek mindennap, a féltelkesek hetenként 3 napon át. – Terrae arabiles in Vieszka non seminatae (vetetlen szántóföldek Vieszkán):
1) Rastoky
80 mérő befogadására
2) Za humny za Majirom
15 mérő befogadására
3) Wysse Wyesky uchdnyka
10 mérő befogadására
4) Na Syrokych
8 mérő befogadására
5) Wysse Gradskeg
5 mérő befogadására
6) od Cherwencho Bistrican
16 mérő befogadására

és így tovább még hét, mind szláv elnevezéssel, befogadóképességük: 30, 50, 25, 20, 30, 20, 3 mérő.
Van egy puszta zsellérsessio is Lelocz birtokban (= Lelőcz, Nyitra m.), míg Cserenin (= Cserenye) birtokban 1 puszta jobbágysessio: Moteschiche néven.
Lesseney Nagy Ferenc konfiskált birtokai.
(Bars m.): Nittrazegh – Bistriczan – Vieszka – Cserenin (= Cserenye)
(Nyitra m.): Lelocz (Lelőcz) helységben egy puszta zsellérszállás említése minden részletezés nélkül

Tartalomgazda